Wiadomości społeczno-gospodarcze z Białorusi

Sekcja statystycznaźródło: Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Białoruskiej, Międzypaństwowy Komitet Statystyczny Wspólnoty Niepodległych Państw, Bank Światowy

Bieżące ważniejsze dane społeczno-ekonomiczne

Wyszczególnienie 2007 Dynamika realna
w relacji do analigocznego okresu roku ubiegłego
Populacja (stan na 1.1.2007) w tys. 9.714  
w tym ludność miejska 72,8% +1,4%
w tym aktywni zawodowo 45,6%  
Produkt Krajowy Brutto mld rubli
na 1 mieszkańca w 2007 w USD
96.048
4.596
+8,1%
+21%
Produkcja przemysłowa mld rubli 91.504 +8,5%
Inwestycje w środki trwałe mld rubli 25.086 +14,7%
jako odsetek PKB 26,1%  
Mieszkania oddane do użytku tys. m kw. 4.685 +14,2%
Produkcja rolnicza mld rubli 17.932 +4,1%
Sprzedaż detaliczna w mld rubli 38.328 +15,3%
Bezrobocie rejestrowane tys. osób 44,1 -
jako odsetek aktywnych zawodowo 1,0%  
Przeciętne miesięczne wynagrodznenie (w rublach) w grudniu (wraz z dodatkami socjalnymi) 818.523
379$
+8,6%
Produktywność zatrudnionych w 2007 (pomiar wg PKB) 21.723 tys. rubli
10.097 USD
 
Produktywność śednio miesięcznie w 2007 1.810 tys. rubli
841 USD
 
Produktywność średnio miesięcznie w 2008
- -
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) XII do XII
  +12,1%
Kurs rubla białoruskiego na ostatni dzień okresu:
za 1 USD - 2150, za 1 PLN - 879,26

Dynamika Produktu Krajowego Brutto w latach 1995-2007
ceny stałe

  1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
w relacji do roku poprzedniego -10,4% +2,8% +11,4% +8,4% +3,4% +5,8% +4,7% +5,0% +7,0%
w relacji do 1995 0,0 +2,8% +14,5% +24,1% +28,4% +35,8% +42,2% +49,3% +59,7%
w relacji do 2000 -26,4% -24,3% -15,7% -8,6% -5,4% 0,0 +4,7% +9,9% +17,6%
  2004 2005 2006 2007
w relacji do roku poprzedniego +11,0% +9,2% +9,9% +8,1%
w relacji do 1995 +77,3% +93,6% +102,9% +119,3%
w relacji do 2000 +30,6% +42,6% +46,8% +58,7%

Handel zagraniczny


Wyszczególnienie I-XI 2007 w mln USD Dynamika
w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
Obrót ogółem 41.987 +21,4%
Eksport ogółem 19.410 +17,9%
Import ogółem 22.577 +24,6%
Saldo ogółem -3.166  
Obszar WNP
Obrót
23.912 +26,1%
Eksport 9.034 +28,7%
Import 14.878 +24,6%
Saldo -5.844  
Pozostałe kraje
Obrót
18.075 +15,7%
Eksport 10.377 +9,9%
Import 7.699 +24,7%
Saldo 2.678  
w tym z Polską (I-X)
Obrót
1.423,4 +4,1%
Eksport 846,5 +4,9%
Import 576,9 +2,9%
Saldo 269,6  

Dynamika dochodów ludności w latach 1995-2006
ceny stałe


  1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
wynagrodzenia w relacji do roku poprzedniego -5,0% +5,1% +14,3% +18,0% +7,3% +12,0% +29,6% +7,9% +3,2%
wynagrodzenia w relacji do 1995 0,0 +5,1% +20,1% +41,7% +52,1% +70,4% +120,8% +138,2% +145,8%
świadczenia emerytalne i rentowe w relacji do roku poprzedniego +30,3% +4,9% +30,5% -24,0% +35,3% +43,2% +22,1% +2,3% +1,4%
świadczenia emerytalne i rentowe w relacji do 1995 0,0 +4,9% +36,9% +4,0% +40,8% +101,5% +146,1% +151,8% +155,3%
  2004 2005 2006
wynagrodzenia w relacji do roku poprzedniego +17,4% +21,5% +17,6%
wynagrodzenia w relacji do 1995 +188,6% +250,6% +294,7%
świadczenia emerytalne i rentowe w relacji do roku poprzedniego +32,4% +13,2% +23,4%
świadczenia emerytalne i rentowe w relacji do 1995 +238,0% +269,4% +332,5%
dane oficjalne

Ludność według wysokości
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na głowę
III kwartał 2007


Dochód rozporządzalny w tys. rubli Odsetek Dochód rozporządzalny w złotych*
poniżej 150 4,6 poniżej 186
150,1-300,0 32,7 186-372
300,1-500,0 38,9 372-620
powyżej 500,0 23,8 powyżej 620
*Kurs rubla na dzień 30.09.2007 - 1 zł = 805,96 rubli

Struktura miesięcznych wydatków
gospodarstw domowych
III kwartał 2007


Wyszczególnienie Kwota w tys. rubli
Kwota w zł*
Odsetek ogółu wydatków
Łączna przeciętna suma wydatków w gospodarstwie domowym 859,3 1.066 100%
wydatki na żywność 354,9 440 41,3%
dobra nieżywnościowe 297,3 369 34,6%
wydatki na usługi 187,3 232 21,8%
w tym utrzymanie mieszkania i usługi komunalne 48,1 59,6 5,6%
*Kurs rubla na dzień 30.09.2007 - 1 zł = 805,96, dane nie sumują się w kolumnach z uwagi na przyjętą technikę przeliczeń i zaokrągleń oraz zawierają rozbieżności bilansowe


Sekcja wiadomości

Wiadomości dostępne są za pośrednictwem internetu w następujacych językach:
polskim
rosyjskim
angielskim
białoruskim

Dostępne są również stacje online nadające na żywo:
Program Pierwszy
Radiostacja "Białoruś"
Radio "Kultura"
Radio "Stolica"
Radio "Radius FM"

i jako jedyna telewizja online:
TV Białoruś
ROK 2008

STYCZEŃ

Ustalono urzędowe ceny detaliczne na gaz ziemny. Obowiązują one od 1 stycznia 2008. Za 1 m3 gazu Białorusini w okresie zimowym zapłacą 173 ruble (ok. 20 groszy) za mieszkania, domki z piecykiem przepływowym wody użytkowej, a 166 rubli - bez takowego. W okresie letnim ceny wyniosą odpowiednio 462 rubli (ok. 54 grosze) i 376 rubli (44 grosze). W przypadku, gdy mieszkanie nie posiada licznika gazu, obowiązują taryfy ryczałtowe. W mieszkaniach, gdzie ciepłą wodę czerpie się z magistrali miesięczna opłata na jedną osobę wyniesie 3696 rubli (ok. 4,30 zł), a w mieszkaniach z piecem przepływowym 8648 rubli (ok. 10 zł). Ustalono także nowe stawki dla gazu skroplonego (w butlach). W przypadku mieszkań z piecykami przepływowymi 1 m3 gazu kosztować będzie 2890 rubli (ok. 3,36 zł) w zimie i 1026 rubli (1,20 zł) w lecie.

W Mińsku powstanie nowy kompleks biurowo-hotelowy. Zastąpi on wysłużony Hotel "Białoruś". Budynek w kształcie trzech wież, wysoki na 45 pięter, będzie posiadać oprócz pokoi hotewych biur, sale konferencyjne, lądowisko dla helikopterów, taras widokowy, restauracje, pływalnię, siłownię.

Z początkiem 2008 roku zmieniły się zasady dotowania przedsiębiorstw państwowych Zgodnie z nową koncepcją, nierentowne przedsiębiorstwa nie będą otrzymywały bezzwrotnych środków, a jedynie pożyczki oprocentowane na poziomie inflacji. Jednocześnie wprowadzono kryminalną odpowiedzialność dyrektorów za niewłaściwe rozporządzanie pożyczkami.

Mińsk planuje trzecią linię metra. Prace budowlane planowane są na lata 2013-2024. Linia połaczy północne i południowe rejony miasta. Jej całkowita długość wyniesie 17 km, a w jej skład wejdzie 14 stacji na średniej głębokości 15m. Pierwsze pięć stacji ma zostać oddane do 2017 roku. Mają one obsłużyć centrum biznesowe stolicy.

50,000 wolnych etatów jest do wzięcia na Białorusi podało ministerstwo statystyki.

W Witebsku otwarto nową pływalnię. Kompleks wodny wzniesiono na miejscu starej pływalni.

Rozszerzono listę zawodów uznanych za działalność rzemieślniczą Na listę wciągnięto produkcję wyrobów z drewna, haftowanie, niektóre metody produkcji obuwia, wyrób zabawek z materiału, skóry, słomy, gliny oraz naprawa powozów i sań. Na Białorusi działalność rzemieślnicza zwolniona jest z podatków. Osoba zobowiązana jest jedynie do wniesienia rocznej ryczałtowej opłaty w wysokości 35 tys. rubli (ok. 40 zł). W przypadku, gdy przychody przekroczą stukrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 10 tys. $), rzemieślnik zobowiązany jest zapłacić 10% podatku od nadwyżki. Z listy usunięto wyrób płotów, drabin i ogrodzeń.

Prezydent Białorusi przesłał na ręce prezydenta Kaczyńskiego kondolencje krewnym ofiar katastrofy samolotu

Producent telewizorów LCD Witjaz wypuszcza sześć nowych modeli. W 2008 roku z taśm będą zjeżdżać oprócz dotychczasowych, telewizory o przekątnych 26, 37 i 42 cale w wersji standard i premium. Ta druga oferta obejmie zestawy cyfrowe. Firma planuje wypuścić w I połowie roku również zestawy kina domowego.

Rozpoczęto w Grodnie rozbudowę monstu nad Niemnem. Planuje się, że za pół roku most będzie posiadać 4 pasy w przeciwnych kierunkach.

W dniach 21-27 stycznia przedstawiciele 20 białoruskich firm będą gościć w Polsce na zaproszenie Izby Handlowo-Przemysłowej z Poznania.

Białoruś ma problemy z finansowaniem utrzymania i remontów dróg. Zgodnie z danymi Rady Ministrów na ten cel przeznaczono w 2007 roku jedynie 70% wymaganych środków finansowych. Ministerstwo Transportu i Komunikacji nie osiągnęło zamierzonych wskaźników. Utrzymano w I stopniu drogi o długości 83 tys. km. Wybudowano jedynie 274 km autostrad, a dokonano remontu kapitalnego na odcinku 1385 km dróg szybkiego ruchu. Całkowite nakłady na drogi w 2007 roku wyniosły 1,5 bln rubli (ok. 1,7 mld zł). Na rok 2008 planuje się wydać niespełna 1,7 bln. Za tą kwotę planuje się wyremontować 3200 km dróg publicznych, 1400 km dróg krajowych i 1800 km dróg lokalnych.

Wszedł w życie dekret o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych. Zgodnie z nowym prawem powstał obowiązek ubezpieczania pasażerów przez przewoźników od skutków nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczania budynków mieszkalnych, ubezpieczania pracowników przeciw wypadkom i chorobom zawodowym oraz obowiązkowego ubezpieczenia kierowców.

W tym roku Święto Pisanego Języka Białoruskiego odbędzie się w Borysowie 7 września. Impreza odbywa się od 1994 roku z inicjatywy Rady Ministrów. Finansuje je województwo mińskie.

Koniec z stemplowaniem paszportów przy przekraczaniu granicy białoruskiej W I kwartale 2008 roku pieczątki znikną dla obywateli Białorusi, w dalszym okresie zwolnieni będą z tego obowiązku także obcokrajowcy

Wyłoniono generalnego inwestora Elektrowni Atomowej 2000MW. Został nim jeden z departamentów Ministerstwa Energetyki. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2008 rok.

Przedsiębiorstwo Belarusneft otrzymało dostęp do irańskich złóz naftowych Jofeir. Projekt rozpoczęto październiku 2007 roku, powołując spółkę joint-venture z Irańskim Państwowym Przedsiębiorstwem Naftowym.


ROK 2007

GRUDZIEŃ

Ośrodek sportów zimowych Silicze dorobił się generatorów sztucznego śniegu. Oprócz toru łyżwowego jest 8 stoków oświetlonych sztucznym światłem pozwalającym na całodobową zabawę

Białoruska fabryka traktorów MTZ powstanie w Mołdawii w marcu 2008 r. Jest to wspólne przedsięwzięcie typu joint-venture MTZ i Trakom. W roku 2008 poziom produkcji osiągnie 500 sztuk. W ciągu 1,5 roku produkcja ma osiągnąć docelowo 5000 sztuk

Od stycznia 2008 podwyżka wszystkich typów państwowych stypendiów. Podwyżka wyniesie od 6 do 10 tys. rubli, a stypendium wyniesie od 89 tys. do 143 tys. rubli (ok 160 zł) w zależności od jego rodzaju. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych otrzymają stypenidum w wysokości od 48 tys. do 77 tys. rubli miesięcznie (ok 55-88 zł).

Na inwestycje w unarzędziowienie rolnictwa w 2008 roku - 1 bilion rubli. Kwota ta stanowi w przeliczeniu na zł ok. 1,1 mld zł. Za tą kwotę planuje się kupić 950 kombajnów, 100 rozdrabniaczy paszy, 400 maszyn ładujących, 1 tys. traktorów oraz 500 ciężarówek.

Szykują się podwyżki czynszów i mediów w 2008. Zgodnie z planem podwyżki nie przekroczą w przeliczeniu 5 dolarów amerykańskich (tj. ok. 11 tys. rubli).

Białoruś handluje z 172 państwami świata Poinformowało ministerstwo statystyki. Największymi partnerami są Rosja, Holandia, Ukraina, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Chiny, Litwa.

Mińska Fabryka Samochodów zbuduje fabrykę w Wenezueli. Podpisano w tej sprawie wstępne porozumienie. W wstępnych założeniach ustalono, że fabryka będzie produkować sprzęt fabryczny i części do produkcji samochodów. Następnie zostanie zbudowany obiekt produkujący pojazdy. Inwestycja ma umożliwić dostęp do rynków Ameryki Łacińskiej, ominijając embargo amerykańskie nałożone na Białoruś.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Telewizji Cyfrowej "Horyzont" podpisał umowę o kooperacji z rosyjską fabryką Kazickiego w Sankt Petersburgu. Horyzont dostarczać będzie części do produkcji sprzętu do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej

Przeciętna renta i emerytura na Białorusi w 2007 roku wyniosła 302 tys. rubli (ok. 388 zł). W listopadzie ukształtowała się na poziomie 345 tys. rubli. Uposażenia te zwiększano w roku 2007 dwukrotnie, a całkowita podwyżka wyniosła ponad inflację 17,8%. Średnioroczna minimalna renta i emerytura wzrosła nieco wolniej, bo o 13,7% i ukształtowała się na poziomie 171,5 tys. rubli (ok. 220 zł).

Od stycznia 2008 wchodzą ulgi dla przedsiębiorstw działających na obszarach rolniczych. Zgodnie z nowym prawem firmy uzyskają zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Wszedł dekret o sprzedaży nierentownych przedsiębiorstw państwowych inwestorom prywatnym. Bazuje on na sprawdzonych już rozwiązaniach z 2004 roku odnośnie państwowych gospodarstw rolnych

Podpisano finsko-białoruskie porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do tej pory podpisano łącznie 59. takich umów.

Spadł odsetek firm niedochodowych w okresie styczeń-październik podało ministerstwo statystyki. Odsetek nierentownych przedsiębiorstw w gospodarce obniżył się do 11% ogółu przedsiębiorststw w stosunku do 13,2% w roku poprzednim. W sektorze przedsiębiorstw przemysłowych spadek ten wyniósł odpowiednio z 23,3% do 19,2%

Nowe zasady pomocy spolecznej od stycznia 2008. Zgodnie z nowym prawem pomoc nie jest już powszechna, lecz kierowana. Rodziny i obywatele, których średni dochód w ostatnich sześciu miesiącach będzie niższy od 120% minimum socjalnego otrzymają jednorazową zapomogę. Dotacje do utrzymania mieszkania zostaną przyznane tym gospodarstwom domowym, w których koszty czynszów oraz opłat za media przekroczą 20% dochodów w przypadku gospodarstw w mieście i 15% - w przypadku gospodarstw na wsi.

Przyjęto projekt ustawy budżetowej na 2008 rok. Zgodnie z założeniami wpływy do budżetu skonsolidowanego wyniosą 50,2 bln rubli, tj. 44,5% PKB wraz z składkami ubezpieczeniowymi tzw. Funduszu Socjalnego. z którego wypłacane są renty, emerytury i zasiłki. Wydatki zaplanowano na 52,4 bln rubli, co skutkować będzie powstaniem deficytu w wysokości 2,2 bln rubli, tj. 1,9% PKB.

Znowelizowano ustawę o podatku VAT. Zgodnie z nowym prawem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do opodatkowania wtedy, gdy ich obrót za trzy ostatnie miesiące przekroczy 40 tys. euro. Początkowo planowana podwyżka stawki na 20% nie doszła do skutku - VAT pozostanie na poziomie 18%.

Białoruskie Centrum Chirurgii Dziecięcej przeprowadziło unikalną operację na dwojgu dzieci z użyciem stentów. Młodzi pacjenci zostali poddani operacji przewodu pokarmowego. Użyty stent należał do samorozszerzających się pod wpływem temperatury ciała. Operacje tego typu należą do najnowocześniejszych w obecnej medycynie. Pozwalają niemal całkowicie wyeliminować potrzebę użycia skalpela i rozległych cięć. Pacjent szybciej powraca do zdrowia, a sama operacja nie pozostawia praktycznie żadnych blizn.

Naukowcy w Witebsku rozpoczynają badania kliniczne nad szczepionką przeciw rakowi Dotychczasowe badania na zwierzętach wykazały dużą skuteczność specyfiku w zapobieganiu typowym guzom nowotworowym.

Rozpoczęto prace restauracyjne twierdzy z XIX wieku w Bobrusku. Koniec prac planowy jest na drugą połowę przyszłego roku.

Województwo lubuskie i region Homel podpisały porozumienie o współpracy. Celem umowy jest rozwój międzyregionalnej współpracy, kontaktów gospodarczych, jak również wymiany kulturalnej, edukacyjnej, medycznej, sportowej i turystycznej. Porozumienie podpisali w Zielonej Górze marszałek województwa - Krzysztof Szymański oraz gubernator Aleksander Jakobson. Obok w/w osób w współpracę zaangażowali się prezydent Zielonej Góry - Janusz Kubicki oraz przedstawiciele izb przemysłowo-handlowych polskiej i białoruskiej strony. W przyszłym roku planowana jest wspólne seminarium. na którym omówione zostaną możliwe wspólne projekty odnośnie budowy autostrady i obiektów gospodarczych, jak motele, kawiarnie i restauracje.

Mińska Fabryka Samochodów utworzy filię w Wenezeueli. Docelowo planuje się otwarcie jednostki produkcyjnej złożonej z trzech linii o łącznej rocznej produkcji od 3 to 20 tys. pojazdów ciężarowych.

W Brześciu pojawi się inteligentne oświetlenie uliczne zaprojektowane i wyprodukowane przez mińskie zakłady elektrotechniczne. Lampa z wyglądu przypomina obecne rozwiązania, ale różni się funkcjonalnością. Natężenie światła każdej lampy z osobna jest kontrolowane przez mikroprocesorowy kontroler. Specjalizowane czujniki uwzględniają warunki pogodowe jak mgła, śnieg, deszcz, a nawet światło Księżyca, a także strumień ruchu ulicznego i pieszego. Nowe rozwiązanie jest o 45% bardziej energooszczędne od dotychczas stosowanych.

Uruchomiono wenezuelsko-białoruskie przedsiębiorstwo joint-venture zajmujące się wydobyciem ropy naftowej. W uroczystości uczestniczyli prezydenci Aleksander Łukaszenkno z Białorusi i Huga Chavez z Wenezueli.

Otwarto wystawę białoruskiej sztuki współczesnej w Warszawie. Galerię będzie można zwiedzać w dniach 3-20 grudnia. Wśród wystawionych dzieł znajdują się produkcje Wiktora Alszewskiego, Pawła Ameliusika, Adrzeja Sawicza, Pawła Żurawlewa.

Podpisano umowę współpracy między Biblioteką Narodową w Warszawie a Białoruską Biblioteką Narodową. Dokument sygnowali dyrektorzy obu placówek. Ze strony białoruskiej - Roman Motulski, a polskiej - Tomasz Makowski. Dokument ustanawia pole do wymiany księgozbiorów, stworzenia wspólnej bazy danych, jak również wspólnych przedsięwzięć w formie wystaw, prezentacji etc.

Liczba abonentów telefonii komórkowej osiągnęla 6,9 mln w listopadzie 2007 - podali operatorzy. Największym operatorem jest MTS, posiadając 3,73 mln abonentów, następnie Velcom - 2,95 mln oraz BeST - 117 tys.


LISTOPAD

Bialoruś awansuje w ONZetowskim rankingu rozwoju spolecznego o 10 miejsc, lokując się na 64. pozycji. Tym samym Białoruś dołączyła do grona 70 państw o najwyższej stopie życiowej. Głównym czynnikiem wzrostu okazały się inwestycje pro ekologiczne, szeroka i kompleksowa opieka spoleczna, zwłaszcza opieka nad małymi dziećmi oraz szybki wzrost dochodu narodowego z równomiernym jego podziałem.

W 2008 roku rozpocznie się budowa kampusu akademickiego w Mińsku. Miasteczko studenckie zapewni lokum dla 11 tys. osób

W styczniu rozpocznie się modernizacja Homelskiego Centrum Kardiologicznego. W planach jest budowa nowego skrzydła z salami operacyjnymi. W projekcie uczestniczą Chiny

W okresie styczeń-październik budżet państwa zanotował nadwyżkę w wysokości 2,2 bln rubli (ok.2,6 mld zł), poinformowało Ministerstwo Finansów.

Rozszerzy się lista uprawnionych do otrzymania niedpłatnej żywności dla dzieci do 2 roku życia Dotychczas uprawnione były te rodziny, w których dochód na głowę nie przekraczał 60% minimum socjalnego. Próg dochodowy został podniesiony do 100%

Rząd podnosi dotacje dla bezrobotnych zakładających własne firmy. Wielkość dotacji wzrośnie z obecnych 10 do 15 stawek socjalnych, tworząc kwotę 2,8 mln rubli, tj. 3300 zł. Obecnie minimum socjalne wynosi 186 tys. rubli.

Zagraniczni inwestorzy wpompują 1,5 bln rubli w produkcję płyt wiórowych i pilśniowych Największym inwestorem są Chiny, które tylko w jednym zakładzie - Witebskdrew - chcą zainwestować 100 mld rubli (ok. 120 mln zł)

Zadłużenie zagraniczne Białorusi wzrosło do 1,8 bln rubli (ok. 2,1 mld zł), co stanowiło ok 2,2% PKB.

Wyasygnowano 50 mld rubli (0,6 mld zł) na prace przygotowawcze pod budowę elektrowni atomowej. Środki zostały zadysponowane w ramach Białoruskiego Programu Innowacyjności.

Prezydent podpisał dekret o pomocy rodzinom w spłacie kredytów mieszkaniowych Małżeństwa z niepełnoletnimi dziećmi. które zaciągnęły kredyt komercyjny na zwykłych, niepreferencyjnych warunkach otrzymają jednorazową wypłatę. Te, w których urodzi się jedno dziecko lub było jedno dziecko w chwili zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, otrzymają 20krotność minimum socjalnego, tj. ok. 3,7 mln rubli (ok. 4,4 tys. zł). Te, w których jest dwoje dzieci lub urodzi się drugie dziecko - 40 stawek, a w przypadku większych rodzin - 50 stawek.

Mohilew wzbogaci się o ratusz w czerwcu przyszłego roku.. Budynek zostanie wzniesiony na miejscu siedemnastowiecznego ratusza, uszkodzonego w czasie II wojny światowej, a następnie doszczętnie zdewastowanego w czasach Związku Radzieckiego. Obiekt będzie posiadał zegar i wieżę widokową. Na parterze będzie się znajdowało muzeum, a na pierwszym piętrze administracja lokalna.

Znowelizowano prawo o reklamie. Z dniem 1 stycznia 2008 zakazana będzie reklama wyrobów tytoniowych. Z kolei reklamowanie piwa i wyrobów o niskiej zawartosci alkoholu będzie niedozwolone w godzinach od śiódmej rano do dwudziestej wieczorem. Reklama alkoholu będzie zabronionana billboard ach i plakatach, a przy jej tworzeniu nie będzie wolno wykorzystywać wizerunku zwierząt i ludzi. Reklama telewizyjna i radiowa nie może zajmować więcej niż 20% czasu antenowego, a w godzinach najwyższej oglądalności między 18. a 22. reklama nie może zajmować więcej niż 18 minut na każdą godzinę emisji.

Przedsiebiorstwo "Grodno Azot" osiągnęło zakładany poziom produkcji biopaliwa z rzepaku. W pół roku po uruchomieniu pierwszej linii produkcyjnej osiągnięto 2000 ton półproduktu. W przyszłym roku docelowy poziom produkcji osiągnąć ma 60.000 ton. Firma podpisała kontrakt z konsorcjum Oblnefteproduct na produkcję paliwa dieslowskiego zgodnego z normą Euro-4 i Euro-5. W planach jest budowa kolejnych fabryk, które pozwoliłyby osiągnąć poziom produkcji 1 mln ton paliwa rocznie. Program produkcji paliwa ma na Białorusi już ponad 7 lat. Pierwotnie prowadzono prace badawczo-rozwojowe, sprawdzając m.in. długotrawły wpływ biopaliwa na żywotność i sprawność silników. Przedsięwzięcie produkcji biopaliwa ma na celu uniezależnienie się od dostaw tego surowca z Rosji.

Beltelecom i rosyjska Synterra kładą nowe włacze internetowe, które połaczy Białoruś i Rosję. Kabel światłowodowy o przepustowości do 10 Gbit/s wraz z systemem STM-16 zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2008 r.

W 2008 r. produkcja biopaliw spodziewana jest na poziomie 80 tys. ton. Informację podało Ministerstwo Przemysłu.

W 2008 r. główna stawka VAT wzrośnie do 20% z obecnych 18%. Podwyżka VAT ma pozwolić uzyskać dodatkwe środki na dofinansowanie w przyszłym roku cen tzw. mediów i opłat za mieszkanie. Podwyżka cen czynników utrzymania mieszkania wyniesie maksymalnie równowartość 5$. Budżet sfinansuje 43,5% kwoty wydatków na cele mieszkaniowe.

Zakończono negocjacje w sprawie kwot importowych na surowce energetyczne z Rosji. Zgodnie z porozumieniem Bialoruś w 2008 zamówiła 21,5 mln ton ropy, 5,6 TWh energii elektrycznej, 140 tys. ton węgla brunatnego, 21,6 mld m3 gazu ziemnego. Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym pod koniec 2006 roku, cena za paliwa będzie wzrastać zgodnie z formułą odsetka średnich cen na rynku europejskim. Co roku cena ma wzrastać mniej więcej o 20 punktów procentowych. Obecny poziom wynosi 67%.

Koreański Hyundai zamierza rozpocząć produkcję samochodów na Bialorusi. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęli przedstawiciele koncernu i rządu.

Z początkiem listopada podniesiono kwotę bazową budżetówce o 7,7%. Zgodnie z prawem, wszystkie instytucje finansowane z budżetu będą musiały dokonać indeksacji płac zatrudnionych pracowników. W sferze budżetowej na Białorusi pracuje ponad 800 tys. osób, tj. ponad 18% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej.

Zyskowność produkcji i sprzedaży spadła w 2007 roku. Nowe dane podało Ministerstwo Statystyki i Analiz. Zyskowność produkcji i usług w okresie styczeń-wrzesień 2007 spadła z 15,9% w roku 2006 do 13,2%. Zyskowność sprzedaży spadła z 11,4% do 9,6%. Zyskownosć rozkłada się rozmaicie w poszczególnych branżach. Najwyższą z nich prezentuje przemysł produktów ropopochodnych, osiągając 28%. Najniższą zyskowność zanotował przemysł spożywczy +8,9% i tekstylny +4,5%. W Polsce przeciętna zyskowność waha się w granicach od 0,5% dla drobnych przedsiębiorstw do 5-7% w przemyśle, w handlu i usługach sektora MSP i dużych firm.

Zarząd Banku Centralnego planuje obniżyć stopy refinansowe kredytów do 7-9% w 2008

Parlament białoruski zmienił formułę zabezpieczenia socjalnego. Dotychczas zabezpieczeniem objęta była cała ludność. Od przyszłego roku pomoc będzie kierowana wyłącznie do osób spełniających ustawowe kryteria. W uzasadnieniu podano, że obecnie istnieje w kraju dostatecznie dużo mozliwości dodatkowego zarobkowania, stąd też pomoc selektywna pozwoli scalić środki, tym samym - zwiększyć nakłady jednostkowe. Bezrobocie rejestrowane w roku 2007 utrzymywało się na poziomie 1%.

Białoruś upraszcza procedury wizowe dla obywateli Wenezueli i Unii Europejskiej. Ci pierwsi od przyszłego roku będą mogli wjeżdzać bez wiz. W przypadku tych drugich, zniesiony zostanie obowiązek posiadania zaproszenia dla podróży służbowych i turystycznych krótszych niż 1 miesiąc. Obniżone zostaną także opłaty.

Białoruś śle pomoc gospodarczą dla Mołdowy. W ramach pomocy wysłane zostanie zboże na zasiew, głównie pszenica a także ziemniaki na kwotę 100 tys. dolarów amerykańskich. W wyniku suszy w 2007 roku 80% areału zostało spustoszone.

Mińska Fabryka Silników uruchomiła nową linię produkcyjną silników zgodnych z normą Euro-4. Nowy silnik jest w pełni zgodny dyrektywami i normami Unii Europejskiej.

Oddano do użytku dwie nowe stacje metra w Mińsku. Są nimi "Borisowski Trakt" i "Uruczje". Obecnie mińśkie metro posiada 25 stacji i 33 km linii. W budowie są 3 dalsze stacje, które planuje się oddać do 2011 roku.


PAŹDZIERNIK

Chiny zainwestują 0,5 mld $ w modernizację białoruskich cementowni.

W wrześniu wzrost przeciętnych wynagrodzeń o 10% w stosunku do roku ubiegłego Nominalny wzrost uwzględniający inflację wyniósł ponad 18%. W rozbiciu na branże sytuacja przedstawiała się następująco: przemysł - 372 $, budownictwo 438 $, transport - 391 $, komunikacja 362 $. W sferze budżetowej zanotowano nieco niższy wzrost, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło ok. 281 $. Najwięcej zarabiali pracownicy medyczni, nauczyciele, naukowcy i artyści, któych zarobki wahały się w przedziale 290 - 472 $.

Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu na Białorusi. Zgodnie z danymi przesłanymi przez polskiego ambasadora w Mińsku, 35% oddało głos na Plaformę Obywatelską, 16% na Prawo i Sprawiedliwość, a 6% na Lewicę i Demokratów. Wyników dla pozostałych ugrupowań nie podano.

Bialoruscy inżynierowie opracowali technologię tuczu ptactwa obniżającą poziom cholesterolu o 1/4. Projekt realizowany jest wespół z przedsiębiorstwem rolnym im. Dzierżyńskiego.

Białoruś śle pomoc techniczną dla Kuby. W 2007 roku wysłano 160 traktorów. W roku przyszłym dostarczone zostanie 100 autobusów.

PKB w okresie styczeń-wrzesień 2007 wzrosło o 8,4% poinformowało Ministerstwo Statystyki. Jednocześnie energochłonność PKB spadła o 11,2% w relacji rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła o 8,2%, w tym produkcja dóbr konsumpcyjnych o 7,3%

Narodowy Bank Białorusi: 13% pożyczek niespłacalnych. W państwach WNP jest to jeden z niższych wskaźników. Białoruskie prawo nakazuje, aby banki informowały czytelnie i przejrzyście co do warunków udzielania kredytu, jak również wyszczególniały jawnie całość opłat i prowizji w stosunku do kwoty pożyczki. Do każdej umowy dołączany jest harmonogram spłat z wyszczególnionymi kwotami.

Białoruski "Horyzont" i wenezuelska "Korpiwensa" powołują spółkę joint-venture Przedsiębiorstwo zbuduje w Wenezueli trzy fabryki sprzętu rtv i agd.

Na Białorusi powstanie elektryczna miejska sieć internetowa Takie oświadczenie złożyli przedstawiciele 12 największych krajowych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu. Miejska sieć ethernetowa jest obecnie w trakcie budowy.

Powstaje przedsiębiorstwo joint-venture Horyzont-Midea Będzie to spółka z chińskim producentem artykułów gospdoarstwa domowego. Za pół roku uruchomiona zostanie produkcja kuchenek mikrofalowych

25 września zakończył się proces gazyfikacji Białorusi Ostatnim miastem, które zostało w całości przyłączone do sieci magistralnej jest miejscowość Gantsewicz.

Fabryka sprzętu oświetleniowego Mołodeczno rozpoczyna produkcję lamp energooszczędnych Żywotność nowych żarówek jest czterokrotnie większa, a energochłonność czterokrotnie mniejsza. Asortyment obejmuje żarówki domowe jak i przemysłowe, uliczne.

Linie lotnicze Bieławia wydzierżąwią dwa Boeingi 737 Transakcja planowana jest na pierwszą połowę 2008 roku. Po wygasnięciu okresu leasingu maszyny staną się własnością białoruskiego przewoźnika. Obecnie firma posiada dwie maszyny tej klasy oraz CRJ-100.

Energochłonność gospodarki za 8 miesiecy 2007 roku spadła o 12% względem roku poprzedniego, podało ministerstwo statystyki. Jednocześnie PKB wzrósł o ponad 8%. Z zestawienia widać, że gospodarka mimo intensywnego rozwoju redukuje w wielkościach względnych i absolutnych zużycie energii.

Fabryka elektroniki Integral penetruje rynek japoński i koreański. Przedsiębiorstwo w zeszłym roku wyprodukowało 2 mld sztuk komponentów i mikroukładów elektronicznych, z czego 70% wyeksportowano za granicę. W tym roku eksport do w/w krajów ma wynieść 10 mln $.

Mińsk dorobi się drugiego pięciogwiazdkowego hotelu. Jego projekt zostanie przedstawiony na przełomie września i października bieżącego roku. Obecnie w stolicy Bialorusi istnieje 28 hoteli, w tym pięciogwiazdkowa "Europa", czterogwiastkowy "Mińsk" i pięć trzygwiazdkowych obiektow.

Białoruskie Stalownie inwestują w produkcję blachy. Nowe inwestycje w ciągu trzech lat pozwolą zwiększych podaż tego produktu o 50% do poziomu 3 mln ton rocznie.

Lasy modrzewiowe zostaną odnowione na Białorusi Według ministerstwa gospodarki do 2010 roku 1% ogólnej powierzchni lasów będzie zajęte przez ten gatunek. Modrzew jest gatunkiem poszukiwanym przez białoruskie budownictwo. Leśnicy wskazują, że modrzew może także zastąpić obszary wysychającego świerka.


WRZESIEŃ

14. września w Moskwie odbył się międzynarodowy kongres Federacji Związków Zawodowych Rosji i Białorusi. Jak poinformował Leonid Kozik z FZZB, związki zawodowe na Białorusi odrodziły się. Pięć lat temu organizacje były bliskie zapaści. Na przestrzeni kilku lat, dzięki wsparciu państwa, liczba członków zwiększyła o 1 milion osiągając, 4 mln członków, co stanowi niemal 90% ogółu zatrudnionych w gospodarce.

Producent sprzętu AGD Horyzont prowadzi rozmowy z czołowymi światowymi producentami św sprawie podjęcia produkcji na zlecenie

Białoruś i Wenezuela podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nowa fabryka traktorów MTZ została oddana do użytku w miejscowości Pawłodar. Zakład ma docelowo osiągnąć produkcję 5 tys. pojazdów rocznie.

Wchodzi w życie dekret prezydencki o ulgach dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z nowym prawem, państwo spłaci połowę kredytu mieszkaniowego rodzinie z trójką dzieci, 70% kredytu rodzinom z czwórką dzieci, a w całości - rodzinom powyżej czworga dzieci. Dodatkowo, rodziny żyjące w obszarach wiejskich zyskują przywileje w przyznaniu kredytu.

Rząd przyjął plan ramowy dotyczący redukcji energochłonności gospodarki Zgodnie z nim, do 2010 roku energochłonność spadnie o 31%, w 2015 - o połowę, a do 2020 - o 60% w stosunku do roku bieżącego

Rada Ministrów wproadza system premii pracowniczych za rozwiązania służące oszczędności energii i surowców Zgodnie z wprowadzonym dekretem, każdy pracownik, a zwłaszcza kadra kierownicza, która wprowadzi mechanizmy oszczędności zasobów naturalnych może otrzymać stałą premię w wysokości 50% swojego stałego wynagrodzenia. System w niedługim czasie wejdzie w życie w przedsiębiorstwach państwowych.

Białoruscy naukowcy opracowali i wdrożyli technologię oczyszczania emitowanych do atmosfery gazów przemysłowych. Opiera się ona na zastosowaniu mikroorganizmów, podobnie jak dzieje się to w przypadku oczyszczalni ścieków. Obecnie dwadzieścia zakładów przemysłowych na Bialorusi i w Rosji, w tym Mińska Fabryka Silników, zostały wyposażone w powyższe instalacje. Podstawową zaletą opracowanej metody jest brak zużycia surowców energetycznych w procesie oczyszczania, jak to się dzieje w przypadku metod fizykochemicznych.

Huta szkła użytkowego Neman otwiera sieć sprzedaży w Harbin i Londynie. 70% produkcji jest sprzedawane za granicę. Nabywcami są państwa bałtyckie, w tym Niemcy, Rosja, a także USA, Holandia, Bułgaria, Grecja, Włochy, Francja i Kanada. Przedsiębiorstwo jest w trakcie modernizacji linii produkcyjnych. Automatyzacja, której proces zakończony zostanie z końcem tego roku, pozwoli na potrojenie produkcji.

Mińska Fabryka Zegarków na sprzedaż. Rada ministrów rozważa możliwość odsprzedaży udziałów przedsiębiorstwa. Nowy właściciel miałby dokonać modernizacji. Wśród niezbędnych warunków, jak strona rządowa zamierza postawić, mają znaleźć się gwarancje socjalne i utrzymania zatrudnienia.

Już wkrótce 2 nowe stacje metra zostaną oddane do użytku. Mińskie metro wzbogacą w listopadzie tego roku Trakt Borysowski i Uruczje.

Białoruś i Iran podpisały kontrakt na wydobycie ropy naftowej. Zgodnie z umową, białoruskie firmy będą mogły wydobywać surowiec na polach Jofeyr do 40 tys. baryłek dziennie. Umowa kosztuje 450 mln dolarów rocznie. W przedsięwzięciu będą uczestniczyć również przedsiębiorstwa wietnamskie.


SIERPIEŃ

29. sierpnia zdelegalizowano Partię Zielonych na Białorusi. Decyzję wydał Sąd Najwyższy na wniosek strony skarżącej, tj. Ministerstwa Sprawiedliwości. Powodem decyzji były uchybenia prawne partii. Wśród zarzutów wskazano: brak wyszczególnienia zakresu dzialności w statucie, brak procedur przyjmowania członków do partii, brak procedur odwoławczych od postanowień struktur partyjnych, brak struktur w Mińsku i większości stolic regionalnych oraz niespełnienie wymogu minimalnej liczby członków. Partia posiadała bowiem 582 członków zarejestrowanych, prawo nakazuje minimum 1000 członków. W marcu br. odbył się 6ty kongres partii, który postanowił o samorozwiązaniu. Jednakże władze partii nie poczyniły w tym kierunku żadnych kroków, ani nie przedstawiły stosownych dokumentów Ministerstwu Sprawiedliwości. W związku z powyższym wszczęto procedurę prawną. Niezależni obserwatorzy wskazują, że problemy z utworzeniem struktur miejskich wynikły z niemożności wynajęcia lokali.

Saldo migracji zagranicznej dodatnie. Wiadomość taką przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi. W I. półroczu 2007 liczba osób wracających z zagranicy wyniosła prawie 7 tys., podczas gdy liczba osób które wyemigrowały, wyniosła 4,3 tys. W poprzednich latach notowano stałe ujemne saldo migracji. Ministerstwo szacuje, że poza granicami kraju pracuje ok. 600 tys. osób.

Ilość nierentownych przedsięborstw w przemyśle spadła półtora raza w relacji do roku ubiegłego. W I połowie roku przeciętna rentowność wyniosła 17,1%.

Rafineria BelNefteKhim planuje inwestycje sięgające 6 mld dolarów amerykańskich w przeciągu 5 najbliższych lat. Środki te zostaną wydane na modernizację i rozbudowę zakładów.

Przedsiębiorstwo BelKomunMach zaprojektowało nowy model trolejbusa. (c) Belteleradiocompany - trolejbus Pojazd cechuje nowoczesny wygląd i wnętrze, jak również rozwiązania techniczne. Wnętrze kryje ergonomiczne siedzenia, klimatyzację, nawigację GPS, pneumatyczne niskopodłogowe zawieszenie umożliwiające osobom niepełnosprawnym bezproblemowe poruszanie się. Masowa produkcja rozpocznie się z końcem tego roku.

Rada ministrów podjęła decyzję o udziale Białorusi w wydobyciu ropy na terytorium Wenezueli. Belarusneft zainwestuje 200 tys. dolarów w spółkę join-venture. Wydobycie z początkiem grudnia rozpoczenie się z pól Guara Este i Lagamedia. Docelowo plaformy te zapewnią do 5 mln ton ropy rocznie.

Agencja Moody's podniosła ranking kredytowy Białorusi do kategorii "B".

Rada ministrów przedstawiła projekt budżetu państwa na rok przyszły. Planuje się deficyt na poziomie 2% dochodów. Planowy deficyt ma posłużyć inwestycjom na modernizację gospodarki. Budżet zakłada, że PKB wzrośnie o 7-8%. Pdobny poziom wzrostu założono odnośnie wynagrodzeń, produkcji przemysłowej i rolniczej.

Otwarto nowo wybudowany tor kajakowy w Homlu. Obiekt będzie służył drużynie narodowej jak również młodym sportowcom do organizowania obozów treningowych.

Rada ministrów przyjęła nowy plan perspektywiczny odnośnie zarządzania energią. Zgodnie z nim do 2015 roku udział energii pochodzącej z źródeł krajowychwzrośnie do 25%, a energochłonność gospodarki spadnie o połowę. W planie uwzględniono budowę elektrowni atomowej. Zostaną także poczynione zmiany w systemie wynagradzania kadry zarządzającej. Wynagrodzenie dyrektora będzie zależeć również od jakości gospodarowania energią.

Mińsk obchodzi 940-lecie. Z tej okazji zostanie oddany do użytku odrestaurowany park miejski

Oddano do użytku most na rzece Dniepr Budowla połączy dwa regiony kraju Witebsk i Mohiliew.

Białoruś zniesie wizy do Wenezueli, Argentyny i Malezji. Wymienione kraje wymieniły w tej sprawie projekty umów. Oczekuje się, że zostaną one ratyfikowane do końca tego roku

Rada Ministrów przyjęła na lata 2007-2010 Narodowy Program Rozwoju Innowacyjności gospodarki. Planuje się w jego ramach zbudować setkę nowyh przedsiębiorstw i niemal 400 zakładów produkcyjnych, a zmodernizować ponad 600 istniejących. Po zakończeniu inwestycji oczekuje się, że udział w produkcji dóbr nowoczesnych technologii podwoi się do 19%, a udział przedsiębiorstw innowacyjnych wzrośnie do 1/4 ogółu przedsiębiorstw (w stosunku do 14% obecnie), Docelowo 2 tys. przedsiębiorstw ma uzyskać międzynarodowe certyfikaty jakości.

Począwszy od pierwszej połowy 2008 roku zmniejszane będą dotacje do nierentownych przedsiębiorstw sektora spożywczego.. Po trzynastu latach programu odbudowy gospodarki liczba nierentownych firm spadła do poziomu, że program państwowy nie jest już potrzebny. W zapowiedzi wskazano, że nierentowne przedsiębiorstwa zostaną sprywatyzowane. Proces redukcji dotacji zostanie całkowicie zakończony w 2010 roku.

Bialoruskie firmy wraz z Petroleos-De-Venezuela rozpoczęły budowę gazowych sieci magistralnych w Wenezueli. Celem projektu jest podłączenie miast do sieci gazowej. W tym roku planuje się oddanie do użytku 270 km sieci i podłączenie do 330 tys. gospodarstw domowych. Na dziesięcioletni program zaplanowano 56 mld boliwarów (ok. 20 mld zł). Oczekuje się, że dzięki inwestycji powstanie dodatkowo 5,5 tys. miejsc pracy.


LIPIEC

Szpital Regionalny w Grodnie przeprowadził pierwszą operację na sercu z użyciem stentu. Operacja powiodła się. Grodzieński szpital będzie drugą placówką na Białorusi wykonującą tego typu operacje.

Białoruscy kardiolodzy gotowi do przeprowadzenia pierwszego przeszczepu serca na Białorusi. Narodowe Centrum Kardiologiczne zakupiło niezbędną aparaturę, w tym sztuczne serce.

W Mińsku powstanie 6 hipermarketów do 2010 roku. Oczekuje się, że przynajmniej 70% sprzedawanych tam produktów będzie rodzimej produkcji.

Lotnisko Mińsk-1 jak i Zakłady Remontowe zostaną przeniesione poza obręb miasta. W ich miejsce powstanie centrum administracyjno-biznesowe.

Aleksander Łukaszenko przesłał na ręce Lecha Kaczyńskiego kondolencje dla rodzin pielgrzymów - ofiar wypadku w Francji

Białoruscy chemicy opracowali własne leki przeciwko nowotworom i wirusom. Ich amerykańskie odpowiedniki kosztują 15 tys. dolarów za opakowanie.

W Żłobinie otwarto walcownię rur bez szwu na gorąco. Obiekt posiada roczną wydajność 250 tys. ton. Białoruś cierpi na głęboki deficyt w tej branży. Inwestycja pozwoli zmniejszyć import tego typu produktów z zagranicy, jak również przyniesie możliwości zarabiania na eksporcie.

Powstaje przedsiębiorstwo WenBelNeft. Jest to przedsięwzięcie joint-venture rządu Białorusi i Wenezueli na polu wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej. Wenezuela włożyła udziały w wysokości 0,5 mld dolarów. Obecnie prace projektowe są na ukończeniu, a do końca roku przedsiębiorstwo ma rozpocząć produkcję.

7 lipca obchodzono Dni Kultury Polskiej w miejscowości Wołożyn w regionie mińskim. Z tej okazji odsłonięto pomnik ku czci Jana Pawła II niedaleko polskiego wybudowanego kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Józefa. W regionie, który skupia 30 tys. mieszkańców polskiego pochodzenia, wszkołach funkcjonują klasy z językiem polskim, zespoły pieśni i tańca.

W dniach 2-4 lipca obchodzono oficjalnie Święto Niepodległości


CZERWIEC

W dniach 14-24 października 2009 na Białorusi odbędzie się narodowy spis powszechny

Produkcja cukru do 2008 zwiększy się o 25% dzięki nowym inwestycjom w tej branży. Obecnie połowa produkcji jest sprzedawana na rynku krajowym, a pozostała część eksportowana. Zwiększenie produkcji i eksportu pozwoli obniżyć ceny oraz wyniesie Białoruś do czołówki dostawców cukru na rynki światowe.

Narodowa Akademia Nauk Białorusi oraz południowoafrykańska kompania planują produkcję benzyn z węgla.Firma z Afryki miałaby także wesprzeć rozwój Parku Wysokich Technologii.

Na posiedzeniu rady ministrów przedstawiono wstępne dane dotyczące gospodarki w I półroczu. Mimo drastycznej 100% podwyżki za gaz i ropę rosyjską, gospodarka nie zwalnia. Przyrost produkcji przemysłowej (z wyjątkiem przetwórstwa rolno-spożywczego, które zanotowało degres) nieco spowolnił do 7%. PKB oraz inflacja utrzymuje się w przewidywanych granicach 8-9%. Spadła natomiast energochłonność dochodu narodowego o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Firmy transportowe Grodna przechodzą na biodiesel. Paliwo rzepakowe jest tańsze od zwykłego o 25%.

Firmy z Białorusi będą gazyfikować miasta w Wenezueli Od 6 miesięcy trwają rozmowy robocze w ramach powołanego zespołu do kooperacji gospodarczej. Osiemnasta wizyta przedstawicieli Wenezueli obejmowała studia na systemem transportu i dystrybucji gazu na Białorusi. Wcześniejsze wizyty dotyczyły budowy wspólnego Białorusko-Wenezuelskiego przedsiębiorstwa wydobycia złóż ropy naftowej.

Na jesieni bieżącego roku zostanie oddana do użytku hydroelektrownia na rzece Niemen. Obiekt zlokalizowany jest w 7 km od Grodna i ma w całości pokryć zapotrzebowanie tego miasta. Jest to druga tego typu konstrukcja na tej rzecze.

Lodowisko w miejscowości Prużhany na ukończeniu Będzie można na nim rozgrywać mecze hokeja, biegi, uprawiać łyżwiarstwo figurowe. Cały kompleks obejmie boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki, a także korty tenisowe.

Do końca bieżącego roku ekologiczne paliwo dieslowskie pojawi się na stacjach paliw. Rezultaty wieloletniego pilotażowego programu badań nad wpływem paliw z rzepaku na silniki zostały pozytywnie zaopiniowane. W lipcu tego roku ma zostać oddana do użytku przemysłowa rafineria produkująca paliwo rzepakowe.

Nowa strategia rozwoju energetyki. Do 2010 roku ma zostać oddanych 10 elektrowni ekologicznych. W planie jest budowa kaskad hydroelektrowni na rzekach Sosz, Dniepr, Nemen, Pripjat oraz elektrowni wiatrowych, opartych o źródła odnawialne, jak drewno. Koncepcja obejmuje także budowę czystej elektrowni węglowej. Węgiel miałby pochodzić z Ukrainy.


MAJ

Zmiany w Kodeksie Pracy. Ojcowie z co najmniej trójką dzieci lub z dziećmi niepełnosprawnymi będą posiadali prawo do płatnego przez pracodawcę jednego wolnego dnia w tygodniu roboczym. Nowe prawo dostosowano zgodnie z polityką wyrównywania sytuacji płci.


KWIECIEŃ

Białoruś uczciła rocznicę katastrofy w Czarnobylu W kraju odbyło się szereg uroczystości religijnych i państwowych, wystaw i prelekcji. Radio i telewizja nadały okolicznościowe programy.

Od 1 stycznia 2008 wchodzą nowe przepisy odnośnie zatrudnienia przez osoby fizyczne. W własnych drobnych firmach będzie można zatrudniać jedynie krewnych. Jesli jednak przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić osobę obcą, będzie musiał uzyskać status osoby prawnej lub "małej firmy" oraz przejść odrębną procedurę rejestracyjną.

Ukończono prace budowlane na brzeskim kanale spływowym. Obiekt został otwarty dla sportowców i miłośników kajakarstwa.

Centrum analityczne EcooM przedstawiło wyniki badań opinii społecznej. Białorusinów zapytano m.in. o ocenę warunków życia, warunków socjalnych i materialnych. 60% wyraziło zadowolenie z stopy życiowej, a co czwarty respondent określił swój poziom zabezpieczenia materialnego jako dobry.

Prezydent wydał dekret o ulgach podatkowych dla rodzin wielodzietnych i z dziećmi niepełnosprawnymi Zgodnie z nowym prawem, rodzinie przysługiwać będzie refundacja/zwrot podatku w wysokości 4 kwot bazowych na każde dziecko. W konsekwencji w roku podatkowym 2007 rodzina wychowująca trójkę dzieci zyska 403 tys. rubli (ok. 550 zł), a szóstkę - 775 tys. rubli (ok. 1000 zł).

Białoruś będzie wydobywać ropę naftową w Wenezueli. Prezydenci A. Łukaszenko i H.Chaves podpisali w tej sprawie porozumienie.

Rusza nowy program znoszenia barier dla osób niepełnosprawnych. Do 2010 roku zaplanowano modernizację 6 tys. budynków, wymianę taboru publicznego na niskopodłogowy. Na ten cel wyasygnowano wstępnie 370 mld rubli (ok. 500 mln zł). Obecnie tylko 20% miejscowości spełnia kryteria Karty Praw Niepełnosprawnych, ratyfikowanej niedawno przez białoruski parlament. Na Białorusi żyje pól miliona osób niepełnosprawnych.

Od stycznia przyszłego roku zakazane będą reklamy piwa i papierosów Nowe prawo wprowadził białoruski parlament. Oprócz zmian zakazujących reklamowania używek, wprowadzono limity czasu reklamowego w telewizjach komerycyjnych


MARZEC

Fabryka sprzętu gospodarstwa domowego HORYZONT ropoczyna produkcję tzw. quadów. Pojazd ten to rodzaj czterokołowego motocykla. Produkowany jest na licencji chińskiej.

Region Mogilew rozpoczyna zalesianie. Programem zostanie objęte 10 tys. ha. Na tym obszarze planuje się posadzić świerk, sosnę, dąb, jesion, klon i modrzew.

Sklepy on-line na Białorusi muszą mieć licencję. Nowy dekret wprowadzono, aby "chronić prawa konsumentów oraz zapobiec nierejestrowanemu obrotowi gospodarczemu".

Zakłady farmaceutyczne "Bielmedpreparaty" rozpoczynają produkcję leków na zaburzenia tarczycy. Preparaty leczące nadczynność i niedoczynność przeszły pozytywne testy kliniczne. Dotychczas odpowiedniki sprowadzano z Niemiec. Dzięki własnej produkcji spadną kilkukrotnie koszty leczenia chorych.

Fabryka samochodów ciężarowych w Mińsku wprowadza do produkcji silnik spełniający normy Euro-3. Nowy napęd to wynik jednego z programów ZBiR nakierowanego na rozwój projektowania i produkcji silników wysokoprężnych. Dotychczas w pojazdach tej marki montowano silniki sprowadzane z Niemiec.

Weszły w życie opłaty celne od paliwa w baku pojazdu Oplaty dotyczą osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy przekraczają granicę państwa częściej niż raz na trzy dni. Celem nowego prawa jest ukrócenie szarej strefy w nielegalnym handlu paliwem. Benzyna na Białorusi jest przeszło dwukrotnie tańsza niż w Polsce czy na Litwie.

Prezydent podpisał rozporządznie w sprawie pustostanów. Zgodnie z nowym prawem władze lokalne będą mogły w drodze licytacji sprywatyzować niszczejący majątek. W przypadku inwestycji gospodarczych objętych priorytetem państwa mienie to może zostac wniesione do nowo powstałych przedsiębiorstw prywatnych nieodpłatnie.


LUTY

Białoruski przewoznik lotniczy BelAvia wymienia tabor Stare samoloty An-24 i Tu-134 do końca roku zostaną zastąpione przez kanadyjskiego Bombardiera CRJ-100LR. Nowy samoloty używane będą do lotów międzynarodowych. Na pokład mogą zabrać 50 pasażerów, a lot z Mińska do Berlina zająłby ok. godziny.

Powstanie nowa huta szkła w miejscowości Smolewicze za dwa lata. Projekt realizowany dzięki australijskiej firmie ATEK stworzy 600 miejsc pracy.

Rząd rozważa przyspieszenie budowy elektrowni atomowej Obiekt miałby powstać nie w przeciągu 14 lat, jak wstępnie planowano, ale do końca 2011 roku. Tak znaczne przyspieszenie inwestycji wiąże się kłopotami w zakresie dostaw surowców energetycznych z Rosji, jakie miały miejsce na przełomie 2006 i 2007 roku.

Rusza program wyrównywania stopy życiowej biednych regionów do poziomu Mińska Program, który ma trwać pięć lat, przewiduje budowę przedsiębiorstw w 187 wytypowanych małych miastach, co ma stworzyć dodatkowo 120 tys. miejsc pracy. Dzięki wzmocnieniu bazy wytwórczej oczekuje się, że rozwiąże to także szereg problemów socjalnych, infrastrukturalnych i kulturalnych ubogich regionów. Na projekt wyasygnowano wstępnie 18,6 bln rubli (tj. ok. 25 mld zł)

Fabryka izolacji cieplnych stanie w obwodzie Gomel. Po pełnym rozruchu fabryka osiągnie moc produkcyjną 500 tys. metrów sześciennych izolacji rocznie. Produkty mają spełniać międzynarodowe normy techniczne.

Pierwszy kanał telewizji publicznej nadaje serwis wiadomości dostępny dla telefonów komórkowych. Na razie emisja obejmuje sygnał audio.

Za niedługo rozpocznie się budowa hydroelektrownii w obwodzie Mogiliew. Będzie to dziewiętnasta tego typu elektrownia w kraju. Największą dotychczas zbudowaną w kraju jest Hydroelektrownia Ojpowicze. Została zbudowana w 1953 roku. Dysponuje ona trzema turbogeneratorami o łącznej mocy 2,2 MW, przy czym w pracy ciągłej są dwie turbiny.

W przyszłym roku rusza budowa elektrowni atomowej Pierwszy jej blok ma zostać oddany do użytku w 2014 roku. Inwestycja jest następstwem programu dywersyfikacji źródeł energii przygotowanego przez ekpertów Białoruskiej Akademii Nauk.

Białoruś świętuje 261. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszko. Dzięki współfinansowaniu przez UNESCO renowacji muzeum w domu Kościuszki w ubiegłym roku obiekt zwiedziło 20 tys. turystów. W tym roku planuje się wydać z budżetu państwa 1 mld rubli (ok. 1,3 mln zł) na renowację miejsc związanych z tą postacią.STYCZEŃ

Bank Centralny podniósł stopę refinansową kredytów do 11% Choć w komunikacie tego nie podano, podwyżka stóp wiąże się z nowymi wyższymi stawkami za ropę i gaz rosyjski, co może wywołać impuls inflacyjny

Rada Ministrów oceniła wykonanie programu modernizacji wsi i przetwórstwa rolnego w 2006 roku W ramach projektu wydano na ten cel 14,5 biliona rubli (tj. ok. 22 mld zł). Jednakże nie wszystkie cele zostały osiągnięte.

W przeciągu 5 najbliższych lat powstanie 300 dużych przedsiębiorstw w przemyśle produkującym produkty dla gospodarstw domowych. Taką deklarację złożył Aleksander Łukaszenko podczas otwarcia nowej linii produkcyjnej w zakładach "Atlant". Nowa linia ma umożliwić produkcję do miliona bębnów do pralek automatycznych rocznie.

Kapitał banków ma się potroić do końca 2010 roku. Taki cel przewiduje program rozwoju sektora bankowego zgłoszony przez prezydenta.

Powołano Instytut Farmakologii i Biochemii przy Białoruskiej Państwowej Akademii Nauk. W planach jednostka będzie prowadzić badania z zakresu biotechnologii, immunologii, biologii molekularnej oraz biochemii. Centrum będzie także wykonywać ekspertyzy toksyczności chemikaliów uzywanych w przemyśle i służbie zdrowia.

Szpital Kliniczny regionu Witebsk zakupił spektroskop NMR Urządzenie umożliwia obrazowanie wnętrza ciała dzięki zjawisku rezonansu magnetycznego. Jest to drugie takie urządzenie w regionie. Jego zakup, jak deklarują władze, pozwoli zmniejszyć kolejki w diagnostyce schorzeń neurologicznych.

Gomselmasz podpisał pięcioletni kontrakt na dostawę do Chin kombajnów.

Szpitale w Grodnie zostaną zmodernizowane Na rok 2007 przewidziano iwestycje w kwocie 200 mld rubli (tj. 280 mln zł). Za tą sumę planuje się m.in. remont kapitalny 6 bloków operacyjnych.

ROK 2006 i wcześniejsze
Wiadomości archiwalne dostępne są w tym miejscu

Data pierwszej publikacji: 31.1.2006
Data ostatniej aktualizacji: 21.3.2008

 Spis rzeczy   O mnie   Kontakt pocztowy   Księga gości   Odnośniki   Historia 

ciborowski.host247.pl
Strona internetowa istnieje od 29.7.2000r. Ostatnia aktualizacja: 13.2.2019
Strona nie używa cookies