Wiadomości społeczno-gospodarcze z Białorusi - archiwum

ROK 2006

GRUDZIEŃ

Poczta białoruska otrzymuje świadectwo z oceną "A" od Światowego Związku Poczt, oznaczajęce, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie światowe standardy obsługi pocztowej. Poczta białoruska ofertuje ponad trzydzieści rodzajów usług i doręcza 140 milionów listów rocznie.

Obszar rezerwatu "Zwaniec" zostanie poszerzony. Chronione tereny znajdują się w okolicach Brześcia i zajmują 15 tys. hektarów.

Polska ambasada wprowadza wizy ekspresowe. Można ją otrzymać na miejscu w przeciągu paru godzin w cenie 38 dolarów amerykańskich. Nowe rozwiązanie ma ułatwić podróże Bialorusinów do Polski. Dotychczas były dostępne dwa rodzaje wiz; jednorazowa w cenie 6 dolarów oraz wielokrotna - w cenie 30 dolarów. Po wdrożeniu systemu z Schengen,co planowane jest na koniec roku 2007, opłaty wzrosną do 60 dolarów.

Eksperci UNICEF ocenili warunki opieki nad małymi dziećmi. Jak poinformował oddzial tej organizacji - Biuro Współpracy Humanitarnej i Praw Człowieka - Białoruś spełnia wszystkie kryteria w dostępie do wysokiej jakości usług dla dzieci. Szczególnie wyróżniono system opieki dla dzieci do lat trzech.

W Mińsku otwarto czwarty hipermarket ProStore. Łaczna jego powierzchnia wynosi 18 tys. metrów kw. Hipermarkety weszły na Białoruś trzy lata temu. Wydano pozwolenie na sieć 20 tys. takich jednostek. Obecnie funkcjonuje 28 tys. sklepów w 205 centrach handlowych.LISTOPAD

Centralny Bank Białorusi obniża stopę refinansową kredytów do 10%

Prezydent A. Łukaszenko przesłał kondolencje krewnym ofiar w kopalni Halemba

Białoruś rozpoczyna produkcję leków przeciwcukrzycowych. Firmą. która wprowadza nowe leki na rynek jest Biełfarmacja. Dotychczas leki te sprowadzano z Danii, Francji, Niemiec i USA. Nowe preparaty pozwolą zmniejszyć wydatnie koszty związane z leczeniem cukrzycy, jako że Białoruś jest jedynym państwem w Europie wschodniej i środkowej, które w pełni pokrywa chorym koszty leczenia, dostarczając za darmo leki i insulinę. Na Białorusi ponad 150 tys. osób cierpi na tą chorobę.

Białoruś liderem WNP w technologiach informatycznych. W ostatnich latach liczba użytkowników z dostępem do internetum corocznie potraja się. Telefoniczne linie analogowe zastępowane są przez łącza cyfrowe aby umożliwić pracę z urządzeniami ADSL. W każdym większym mieście instalowane są łącza dostępowe o przepustowości 1,5 Gb/s na kanał. Beltelekom przygotowuje się do wdrożenia technologii WiFi

System energetyczny Grodna zostanie rozbudowany i odnowiony. Na projekt zakwalifikowano środki w wysokości 400 mln dolarów amerykańskich. Do 2010 roku produkcja energii elektrycznej ma się podwoić, a stopień zaspokojenia potrzeb regionu z źródeł lokalnych wzrosnąć z obecnych 27% do 45%.

Białoruś przechodzi na normę Euro-4. Definiuje ona dopuszczalne parametry emitowanych spalin w transporcie kołowym i źródłach stacjonarnych. Obecnie obowiązuje norma Euro-3.PAŹDZIERNIK

Ruszył program generalnego remontu dróg w Grodnie. Na czas robót stworzone zostaną dwie duże drogi objazdowe łaczące największe częsci miasta.

Białoruś ratyfikuje Międzynarodową Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z konwencją karta daje ochronę i wsparcie ze strony państwa osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudnienia, edukacji, opieki medycznej i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Radio białoruskie rozpoczęło nadawanie audycji w języku polskim. Jak podkreślają oficjalne agencje, szczególną rolą tego przedsięwzięcia jest dostarczanie polskiemu odbiorcy prawdziwej informacji o Białorusi.

Zakłady Metalurgiczne w Złobinie budują walcownię rur bez szwu. Projekt, którego wartość szacuje się na 200 mln dolarów umożliwi produkcję rur na najwyższym światowym poziomie. Ukończenie prac planowane jest na lipiec 2007 roku. Wznoszony obiekt będzie hutą trzeciej generacji. Inwestycja ma zwrócić się w ciągu pięciu lat i umożliwić przejęcie 1,5% światowego rynku rur.

Wyszedł w życie dekret o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i sierot. Zgodnie z nowym prawem przedsiębiorcy będą musieli zatrudniać te osoby, jeśli odpowiedziały na zgłoszone przez firmę zapotrzebowanie. Nałożono także obowiązek informowania urzędów pracy o posiadanych wakatach. Kierowane przez urząd pracy osoby nie mogą być odrzucane w procesie rektrutacji. Przedsiębiorcy, którzy złamią prawo będą podlegali surowym sankcjom finansowymWRZESIEŃ

Otwarto Państwowy Uniwerystet na Polesiu. Obiekt oprócz zaplecza edukacyjnego posiada trzytysięczny stadion a w toku jest budowa toru łyżwiarskiego i basenu. Placówkę oddano w ramach programu rozwoju małych i średnich gmin

Rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-kulturalnego Mińsk-Arena. Nowy obiekt będzie mógł gościć dwadzieścia siedem dyscyplin sportu. Wszystkie obiekty zajmować będą szesnaście hektarów powierzchni. Budowę planuje się ukończyć w 2010 roku

Rozpoczęła pracę nowa plaforma wiertnicza w Kotielnikoowskoje. Obiekt należy do przedsiębiorstwa Bielarusneft. W tym roku planowane jesty wydobycie do miliona ton ropy.

Dni pisanego języka białoruskiego obchodzono w Postawach. Miejscowość gościła wydawców, dziennikarzy, dyplomatów, turystów z różnych krajów. Festiwal książki uświetnił koncert galowy wraz z pokazem sztucznych ogni.SIERPIEŃ

Biopaliwo na Białorusi kosztuje 1,35 zł za litr Eksperyment z wytwarzaniem biodiesela z ziarna okazał się sukcesem. W rejonie Grodna paliwo takie sprzedawano okolicznym mieszkańcom od kilku lat. Teraz planuje się wprowadzić technologię na terenie całego kraju

Irański inwestor otworzy fabrykę samochodów. Marka, które będzie produkowana to Samand. Przewiduje się, że w ciągu pierwszych czterech lat fabryka osiągnie poziom produkcji 60 tys. samochodów rocznie.

5 milionów Białorusinów posiada telefony komórkowe Praktycznie co drugi Białorusin korzysta z tej formy komuniacji.LIPIEC

Powstanie nowoczesny Multipleks w Mińsku Nowy obiet wzniesiony zostanie na miejscu obecnego kina "Białoruś". Pomieści on pięć sal kinowych, parking, kawiarnię, salę dla dzieci.

Białoruscy naukowcy opracowali testy diagnostyczne zapalenia wątroby Do tej pory testy na obecność wirusa wątroby kupowano w Rosji. Osiągnięcie obejmuje dwa rodzaje testów: na obecność wirusa w środowisku oraz obecność aktywnego wirusa w krwi. Oprócz samych odczynników będzie produkowany cały potrzebny sprzęt laboratoryjny.

Wszedł dekret o państwowym wsparciu budowy, przebudowy i technicznej modernizacji kompleksu rolno-spożywczego. Zgodnie z programem rządowym w latach 2005-2010 banki zainwestują 315 mld rubli (ok 450 mln zł). Program obejmie 203 farmy mleczne, 19 farmy zwierząt rzeźnych, 19 farm miesa wieprzowego i 14 drobiarni.

Po sześciu miesiącach tego roku nadwyżka budżetu centralnego wyniosła 0,1% Zgodnie z planami w roku 2007 przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 327 $

Rusza program modernizacji stacji monitorujących stan środowiska naturalnego. Ogółem planuje się unowocześnić 19 obiektów zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia

Fabryka Horyzont wypuszcza nowy produkt Jest nim największy w historii zakładu telebim o rozmiarach 12 metrów kw.

Wdrażany jest program rozwoju turystyki. 27 rejony kraju zostaną inwestycyjnie przygotowane pod turystykę. Przewiduje się trzyletnie zwolnienia podatkowe na budowę hoteli. Warunkiem uzyskania ulgi będzie uwzględnienie w planach inwestycyjnych nakładów na infrastrukturę.

Delegacja Indii wizytowała w Mińsku Podczas spotkania podpisano porozumienia handlowe. Przewiduje się, że nowe kontrakty zwiększą obroty pięciokrotnie w stosunku do obecnych. Białoruś będzie eksportować do Indii nawozy potasowe, włókno szklane, opony oraz mikroprocesory, w zamian Indie przyślą leki, tytoń, gumę, ryż, herbatę i przyprawy.

Rozpoczęto planowanie budżetowe na rok 2007. Priorytetem w wydatkach na przyszły rok będzie służba zdrowia oraz edukacja. Na tą ostatnią zapisano wstępnie 5 bln rubli (ok. 7 mld zł).

1,5 mld $ przeznaczono na program budownictwa mieszkaniowego Projekt przewiduje modernizację przedsiębiorstw budowlanych, by mogły sprostać produkcji potrzebnych materiałów, jak beton, cegła czy zaprawy tynkarskie. W ciągu najbliższych pięciu lat planuje się oddać mieszkania o łącznej powierzchni 25 mln metrów kw.

Do końca roku zostanie oddane do użytku 98 ośrodków oświatowych Wśród nich będzie 14 szkół, 5 przedszkoli a także hostele, ośrodki rehabilitacyjne oraz pływalnie. Na ten cel wydane zostanie łącznie 160 mld rubli (ok. 200 mln zł).

Podjęto decyzję w sprawie budowy elektrowni atomowej na Bialorusi Budowa rozpocznie się w 2008 r. a jej koniec planuje się na 2015. Stopniowe podwyżki ropy i gazu z Rosji mogą skłonić władze do przyspieszenia projektu.

Rozpoczęto projekt renowacji zabytków w regionie Witebsk. Na ten cel zabezpieczono 5 mld rubli z budżetu regionu oraz budżetu państwa. Największe wydatki pochłonie restauracja Katedri Uspieńskiej i żup solnych

Służby sanitarne zamykają kąpieliska z powodu skażenia biologicznego wód. Obostrzenia w kąpieli objęły wybrane rejony kraju, ale najwięcej z nich dotyczyło Brześcia i Mińska. Powodem zamknięcia było stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych norm obecności bakterii E.coli.

4 lipca Białoruś obchodziła Święto NiepodległościCZERWIEC

Picie alkoholu na ulicy zakazane Zgodnie z nową ustawą zakzane będzie picie nie tylko mocnych trunków, ale również piwa. Zakaz jest konsekwencją realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Białoruś opanowuje technologię produkcji biopaliwa. Jak wiadomo silne uzależnienie od rosyjskiej ropy i gazu jest poważną przeszkodą w ekspansji białoruskiej gospodarki. Opanowanie tej technologii jest uwieńczeniem wysiłków w zmniejszeniu zużycia importowanych surowców energetycznych. Produkcja biopaliwa rozpocznie się w wrześniu w miejscowości Kimy.

Nowa ustawa o zasiłkach rodzinnych została przyjęta przez parlament. Zgodnie z nią rodziny wychowujące dzieci poniżej trzeciego roku życia otrzymają zasiłek w wysokości 65% minimum socjalnego, niezależnie od stażu pracy. Obecnie kwota ta wynosi 105 tys. rubli (ok. 150 zł) i jest najwyższą z wypłacanych w Wspólnocie Niepodległych Państw.

Białoruskie młode mamy pod ochroną. Zgodnie z nowym prezydenckim dekretem przedsiębiorcy bedą musieli przedłużyć zatrudnienie kobietom na urlopie macierzyńskim na okres, gdy urodzone dziecko skończy piąty rok życia. Nowy dekret wydłuża okres ochronny z 3 do 5 lat. Poprzedni dekret wydano w 2005 roku. Obowiązek prawny dotyczy zarówno firm państwowych, jak i prywatnych. W przypadku, gdy matka jest zastąpiona przez ojca lub opiekuna, gwarancje zatrudnienia przechodzą na te osoby.

Na edukację 5 bln rubli (7 mld zł) w 2007 roku Tyle przewiduje ramowy projekt budżetu państwa. W ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na edukację wzrosły realnie ponad dwukrotnie.

Białoruś przygotowuje program jodowania soli.Specjaliści UNICEF wskazują, że białoruskie zasoby soli nie posiadają wystarczającej ilości jodu i selenu, choć deficyt nie jest tak głęboki jak w wielu innych krajach. Zdaniem specjalistów potrzebne jest przemysłowe wzbogacanie soli spożywczej przynajmniej w jod.

Otwarto pierwszą wystawę w Bibliotece Narodowej. Prezentacja obejmuje pięć galeri: "Labirynt", "Atrium", "Rakurs", "Aspekt", "Panorama". Przedstawiają one 200 obrazów rodzimych malarzy i artystów. Na 22. piętrze ma swą ekspozycję wystawa fotografii "Pejzaże Białorusi".

Warszawa ma nowe centrum białoruskie. Obiekt będzie służył jako zaplecze dla spotkań kulturalnych, biznesowych, konferencji, koncertów oraz przyjęć organizowanych przez Ambasadę Białorusi w Polsce. Wnętrze przyozdobiono tradycyjnymi białoruskimi ornamentami. Na przyjęciu inauguracyjnym ucztestniczyło wiele osobistości z kręgów dyplomacji a także metropolita prawosławny Sawa, który poświęcił obiekt. Centrum otwarto w 165. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej. popularnej na Białorusi i w Polsce pisarki.

Mińska Fabryka Traktorów modernizuje liniie produkcyjne. Tym razem modernizacji ulegnie wydział odlewniczy. Na ten cel wydane zostanie 680 mln USD. Projekt zostanie sfinansowany w całości z środków własnych - przychodów firmy. Trwająca od 2001 roku modernizacja parku maszynowego pozwoliła zmniejszyć dwukrotnie na energię, będącą poważnym składnikiem kosztów produkcji

Trzeci kompelks budynków Biblioteki Narodowej oddano do użytku. Oprócz sal bibliotecznych zawiera on rotundę, księgarnie, sale konferencyjne, centrum dla VIP, systemy informatyczne. W zamyśle Białoruska Biblioteka Narodowa będzie centrum publicznej sieci bibliotek, włączona w światowy system bibliotek elektronicznych.

Park Nowoczesnych Technologii przyjmuje pierwszych rezydentów. Są nimi cztery przedsiębiorstwa informatyczne oraz jedno przedsiębiorstwo produkcyjne. Firmy otrzymają zwolnienia podatkowe oraz przywileje w własnej produkcji. Projekt Parku ma na celu rozwój eksportu i wsparcie technologiczne krajowej gospodarki.

Białoruś rozpoczyna produkcję włókien węglowych. Dołączy tym samym do dwójki światowych producentów - USA i Rosji. Produkcję ulokowano w Brześciu na zlecenie Rosyjskiej Akademii Nauk oraz koncernu Bielneftekim.

Ratyfikowano umowę w sprawie swobody przemieszczania i zamieszkana w państwach związkowych. Na jej podstawie obywatele będą mogli swobodnie podróżować, zatrzymywać się hotelach, a także pracować i mieszkać na stałe w dowolnym z krajów członkowskich.

Prezydent podpisuje dekret w sprawie turystyki wiejskiej Białoruś dopiero raczkuje w tym obszarze turystyki. W ubiegłym roku wydano po raz pierwszy kolorowy katalog miejscowości agro-turystycznych, zawierający 71 miejsc. Podpisany dokument tworzy ramy prawne dla tej działalności. Zgodnie z nim, każda osoba prywatna mieszkająca na obszarach wiejskich będzie mogła świadczyć usługi turystyczne w własnym gospodarstwie bez żadnych wymogów prawno-administracyjnych. Wymagana będzie jedynie jednorazowa w roku opłata w wysokości miesięcznego najniższego wynagrodzenia.

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Mińsku wypuszcza pojazd zgodny z normą Euro-4 Pełne przestawienie produkcji na normy Euro-4 nastąpi do końca 2007 roku.

Dzień Ziemi obchodzono na Białorusi 5 czerwca. Z tej okazji zaprezentowano raport nt efektów inwestycji w ochronę środowiska. W roku 2005 wybudowano 73 oczyszczalnie ścieków chemiczno-biologiczno-mechaniczne, co wydatnie pozytywnie wpłynęło na parametry wód. Białoruś podpisała w ubiegłym roku również Protokoł Kyoto dotyczący ochrony środowiska naturalnego.

IKEA zamawia partię mebli w MogilewDrew. Materiałem wyjściowym ma być brzoza, a wzory przemysłowe dostarczą Szwedzi.

Ukończono rewitalizację Kanału Augustowskiego. Trwają wciąż prace porządkowe na terenach przyległych. Na wody wypłynął prom. Pełne otwarcie dla ruchu turystycznego (w tym kajakowego) ma nastąpić pod koniec czerwca b.r.MAJ

Najdalej za pięć lat reklamy papierosów zostaną zakazane na Białorusi. Taką deklarację złożył przedstawiciel ministerstwa zdrowia Władymir Maksyczuk. Planuje się także otworzyć centra odwykowe dla uzależnionych od nikotyny.

Bank Białorusi obniża stopę refinansową do 10,5% począwszy od 1 czerwca. Przewiduje się, że pod koniec roku, stopa ta może zostać obniżona do 8% jeśli tylko prognozy inflacji zostaną wypełnione.

Nowe przepisy graniczne Zgodnie z nimi podniesiono limit do 10 tys. dolarów amerykańskich, które mozna przewieźć przez granicę bez konieczności dokonywania formalności prawno-celnych.

Przełomowe odkrycie w medycynie białoruskich fizyków Po dziesięciu latach badań udało stworzyć się metodę terapii pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla. Badania nad tym samym problemem prowadziło wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, lecz bez większych sukcesów. Metoda polega na ekspozycji krwi na działanie promieniowania laserowego o niskiej energii. Promień lasera po przeniknięciu przez skórę pozwala oddzielić cząsteczki tlenku węgla od czerwonych ciałek krwi. Metoda nie wywołuje efektów ubocznych. Odkrycie to zawdzięczamy naukowcom z Instytutu Fizyki w Narodowej Akademii Nauk.

Bilion rubli (1,5 mld zł) wyasygnowano na państwowy program inwestycji na ten rok. W ramach tego programu każdego roku realizuje ważne dla gospodarki projekty inwestycyjne rozwoju poszczególnych obszarów kraju lub branż.

Hipermarkety wkraczają na Białoruś. Ministerstwo handlu planuje udzielić pozwoleń w ciągu najbliższych pięcu lat na otwarcie pięciuset super i hipermarketów.

Fabryka tkanin MOGOTEX w Mogiliewie szykuje się do zmian technologicznych Nowe linie pozwolą produkować nowe rodzaje tkanin o szerokości maks. 340 cm, co stanowi ponad dwukrotnie większą szerokości w stosunku do obecnie wytwarzanych. Firma na nowe produkty otrzymała zamówienia na 5 lat na przód od pięciu dużych kooperantów. Największym z nich jest sieć budowanych 86. hoteli w Moskwie.

Podpisano dekret o wsparciu dla osób przechodzących na emeryturę. Zgodnie z nowym prawem wypłacana odprawa za utratę pracy osobie przechodzącej na emeryturę będzie zwolniona z podatku dochodowego. Na Białorusi każdy zwalniany pracownik otrzymuje odprawę w postaci średnich swoich dziewięciu miesięcznych wynagrodzeń, które są opodatkowane w wysokości 30%.

Białoruś uruchamia program monitorowania stanu środowiska naturalnego Na ten cel do 2010 roku planowane są środki w wysokości 26 mld rubli (ok.400 mln zł). Wszystkie ministerstwa i departamenty bedą odpowiedzialne za wdrożenie programu ochrony i nadzoru środowiska naturalnego. Nacisk położono na poprawę parametrów powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych. Szczególną kontrolą objęto reserwaty i parki narodowe.

500 tysięcy dzieci spędzi letnie wakacje na koloniach i obozach na Białorusi w tym roku. Na każde dziecko budżet państwa wyda 175 tys. rubli na koszty organizacji letniego wypoczynku. Dodatkowo piętnaście tysięcy sierot oraz trzy tysiące dzieci niepełnosprawnych otrzyma w czasie wakacji bezpłatną rehabilitację.

Położono kamień węgielny pod budowę wioski dla sierot. Przedsięwzięcie jest finansowane przez międzynarodową organizację charytatywną "SOS-Kinderdorf International". To trzecia taka wioska na Białorusi. Ogólem w świecie istnieje ponad 200 wiosek dla sierot w 130 państwach. Planuje się oddać osiedle do użytku pod koniec bieżącego roku.

Bank Centralny - inflacja w pierwszym kwartale na Białorusi najniższa spośród Wspólnoty Niepodległych Państw, osiągając 1,5% w relacji rok do roku. Eksperci szacują, że niski poziom inflacji powinien utrzymać się do końca roku, a średnioroczny wzrost cen ukształtuje się na poziomie 7%. Wraz z niską inflacją obniżone zostaną stopy refinansowe kredytów, co ma zmniejszyć koszty inwestycji i kredytów.KWIECIEŃ

Operator telefonii komórkowej BeST rozszerza zasięg. Do marca przyszłego roku zamierza pokryć zasięgiem całą sieć drogową. Telefonia przenośna przeżywa na Białorusi rozwkit. Każdego miesiąca przybywa 80 tys. nowych abonentów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej waloryzuje wskaźniki minimalnego dochodu gospodarstwa domowego Dla czteroosobowej rodziny próg ten podniesiono do 250 tys. rubli (tj. połowa przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły). Kto zarabia poniżej tej kwoty uzyskuje prawo dotacji do czynszu, preferencyjnych kredytów, a także pełnego pokrycia kosztów utrzymania dzieci do lat dwóch.

Ootwarto muzeum ofiar-pracowników Czarnobyla, którzy bezpośrednio pracowali przy usuwaniu skutków awarii jądrowej. Obiekt zlokalizowany jest w mieście Gomel. Oprócz zdjęć z zbiorów prywatnych wystawiono tajne dotychczas dokumenty państwowe dotyczące tej kwestii.

Wchodzą nowe standardy produkcji żywności na Białorusi Jako powszechnie obowiązującą w całej branży spożywczej przyjęto normę ISO 22000. System pozwala na wczesne wykrywanie niebezpiecznych czynników. Dotychczas obejmował on przetwórstwo mleka, mięsa i wędlin.

Będą zmiany w odprawach granicznych turystów Dotychczas, uproszczone procedury odprawy grup turystów dotyczyły jedynie ruchu wyjazdowego. W lecie tego roku zostanie w pełni wdrożona uproszczona procedura wjazdowa. Autokary z turystami będą wydzielane z głównego ruchu i odprawiane w przeciągu pół godziny.

Weszły nowe regulacje prawne dotyczące tworzenia i likwidacji firmy Zgodnie z nowymi przepisami, to na władzach ciązy obowiązek przygotowania, skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przedłożenia decyzji w przeciągu trzech tygodni od złożenia wniosku. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wniesienie opłaty rejestracyjnej i opłaty certyfikacyjnej przewodniczącego.

Białoruskie Muzeum Narodowe Sztuki wystawiło ekspozycję poświęconą katastrofie w Czarnobylu Pięćdziesiąt czarnobiałych fotografii przedstawiało dzieci dotknięte chorobą nowotworową. Autorem zdjęć jest Anatoly Klesczuk. Wystawa była prezentowana w wielu państwach, w tym w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Po latach przerwy wystartował ciężki transportowiec z lotniska Gomel Loty do Europy wznowiono po 36 latach. Poprzedni ostatni kurs odbył się w roku 1974. Transport będzie odbywał się przy pomocy trzech wynajętych maszyn IŁ 76.

8. kwietnia Aleksander Łukaszenko został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Białorusi

Odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji dwudziestolecia awarii w Czarnobylu Spotkanie poświęcone aspektom zdrowotnym i społecznym miało miejsce Mińsku. W debacie udział wzięli eksperci z Białorusi, Rosji, Litwy, Niemiec, Austrii, Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Mołdowy.

Prezydent podpisał edykt w sprawie zwolnienia z cła i VAT dóbr przeznaczonych do celów badawczych i naukowych. W szczególności z zwolnienia podlegałby urządzenia, materiały, odczynniki i wyposażenie naukowe przeznaczone do wspierania przedsięwzięć rządowych, państwowych, sektorowych i międzypaństwowych programów rozwoju technologii.

Prezydent podpisał edykt w sprawie zwolnień podatkowych Zwolnieniu miałby podlegać dochód, który został przeznaczony na zakup papierów wartościowych.

Pierwsza narodowa wyprawa na Antarktykę powróciła na Białoruś. Przez ponad dwa miesiące zespół naukowców przeprowadził szereg badań i zgromadził materiał badawczy przydatny do prowadzenia przyszłej stacji na Antarktyce. Przedsięwzięcie zorganizował Państwowa Akademia Nauk. Wśród uczestników wyprawy znaleźli się Nikolaj Dubowik i Władimir Tyszkiewicz.

Na początku kwietnia odbyło się forum technologii informatycznych "Tibo-2006" W wystawie udział wzięło 200 przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych z piętnastu krajów. W programie przewidziano kongres branży IT, na którym omówiono perspektywy rozwoju technologii informatycznych na Białorusi.MARZEC

Gomselmasz podpisał kontrakt na dostawy kombajnów rolniczych do Chin . Przedsiębirstwo do tej pory było głównym dostawcą tego rodzaju sprzętu na rynki WNP. Pierwsza partia do Chin obejmie 10 maszyn KSK-100.

W Brześciu powstanie nowa hala targowa. Zlokalizowana będzie na obrzeżach miasta, a jej powierzchnia wyniesie sześć hektarów. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne mają sprawić, że hala będzie wizytówką "bramy" wjazdowej Brześcia. Otwarcie ma nastąpić w lipcu tego roku. Z obiektu będą korzystali lokalni przedsiębiocy.

Rozpoczęła pracę nowa elektrociepłownia Osypowicze. Jest to kolejny obiekt zbudowany w ramach programu oszczędzania surowców energetycznych pochodządzych z importu. Zawiera dwa kotły parowe o wydajności 10 ton pary na godzinę, turbogenerator i turbinę o mocy 1,1 MW. Elektrociepłownia wykorzystuje lokalne surowce, w tym odpady z obróbki drewna. Szacuje się, że w ciągu roku pozwli ona zaoszczędzić 30 mln metrów sześciennych gazu. Kolejny podobny obiekt planuje się wybudować w Bobrujsku. Będzie on wykorzystywał m.in. ligninę a jego budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2006 roku. Planuje się zbudować w każdym regionnie kilka tego typu elektrowni zwiększyć udział odpadów poprzemysłowych w produkcji energii.

Białoruska Biblioteka Narodowa w internecie Projekt rozpoczął się zamieszczeniem zdjęć eksponatów online. Dotychczasowe fundusze pozwoliły na zamieszczenie 2,5 mln fotografi.

Fabryka samochodów ciężarowych BelAZ wygrała przetarg na dostawy do Chin. Przedsieiorstwo wyeksportuje swój najbardziej zaawansowany produkt - ciężarówkę o ładowności 220 ton.

Proces gazyfiakcji obszaru Polesia na ukończeniu. Do podłączenia w sieć gazową została tylko jedna gmina - Oktriabskij. Proces gazyfikacji rozpoczęto w 2001 r. w miejscowości Iwanowo i Pińsk.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja kamieniołomów w miejscowości Mikaszewicze Zakłady, jedne z największych w Europie, mają już ponad 30 lat. Przedsiębiorstwo prezentuje wysokie standardy zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie kształtuje się powyżej średniej krajowej (o niemal 20%). Pracownicy i ich rodziny do swojej dyspozycji mają mieszkania zakładowe, sanatorium, ośrodek wypoczynowy, salę gimnastyczną z basenem, korty tenisowe.

Weszły w żucie reglacje standardów państwowego budownictwa socjalnego. Określają one grupy społeczne, której przysługuje kwaterunek socjalny. Ustalają warunki, jakim powinny spełniać mieszkania. Regulacje nakładają na projektantów, władze lokalne, inwestorów, firmy budowlane obowiązek uwzględniania potrzeb lokatorów zwłaszcza pod względem ich chorób i rodzajów niepełnosprawności. Dokument ustala gwarancje użytkowania mieszkania socjalnego na minimum 5 lat.

Otwarto kompleks sportowy w Brześciu. Obiekt o dźwięcznej nazwie "Wiktoria" prezentuje nową jakość architektoniczną. Całość budynku ma estetyczny nowoczesny wygląd dzięki zastosowaniu współczesnych materiałów takich jak szkło, aluminium. Budowa trwała niecałe trzy lata i pochłonęła ponad 30 mld rubli (ok. 45 mln zł). Obiekt będzie mógł gościć turnieje piłki ręcznej, koszykówki, siaktówki, halowej piłki nożnej. Dostęp do niego będą posiadały zarówno zespoły zawodowe jak i młodzież

Odbyła się wystawa polsko-białoruskiej sztuki w Brześciu. W galerii wystawiono obrazy, fotografie i prezentacje filmowe. Przedsięwzięcie zorganizowały Instytut Polski w Mińsku, polski Konsul Generalny w Brześciu oraz Centrum Kina i Filmu.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada 7% PKB na medycynę w ciągu najbliższych 5 lat. Podstawowym celem stawianym w programie jest unowocześnienie wyposażenia technicznego, zwłaszcza w obszarach wiejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej nieodpłatnej formy świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

W życie wchodzi dekret o odpłatnosci za studia. Dokument ustala jednolite dla całego kraju kryteria odpłatności za naukę na uczelniach wyższych. Zawiera on między innymi maksymalny poziom odpłatności i wyznacza kategorie osób zwolnionych od opłat.

LUTY

W lutym br. białoruskie towarzystwo społeczno-kulturalne w Polsce obchodziło 50-lecie istnienia. Towarzystwo, mimo napiętej sytuacji politycznej, działa aktywnie na rzecz promocji kultury i dobrosąsiedzkich stosunków. Tylko w roku 2005 białoruskie zespoły artystyczne dały w Polsce 200 koncertów.

Zakłady "Belmedpreparary" rozpoczynają produkcję insuliny syntetycznej. Przedsięwzięcie we współpracy z duńskim przedsiębiorstwem farmaceutycznym zaowocowało powstaniem nowego produktu - insuliny o krótkim i przedłużonym działaniu. Specyfik przeszedł pomyślnie testy kliniczne i został dopuszczony do produkcji i obrotu. Planuje się, że poziom krajowej produkcji pokryje roczne potrzeby Białorusi w 2008 r.

Fabryka elektroniki Integral rozpoczyna dostawy mikroprocesorów dla Daewoo i Hundai. Projekt jest w stępnej fazie testowej. Każdy z komponentów przejdzie półroczne próby. Jeśli produkty zyskają aprobatę odbiorców można spodziewać się zamówień masowych. Ekspansja fabryki w Korei rozpoczęła się w 1997 roku. Obecnie "Integral-Korea" ma stabilną pozycję na rynku azjatyckim i jest dostawcą szerokiej gamy produktów od standardowych komponentów analogowych po mikroprocesory samochodowe.

Wzrasta liczba prywatnych przedsiębiorstw działających na Białorusi. Średnio co roku przybywa ok. 1400 podmiotów gospodarczych. W lutym 2006 w rejestrach ogółem odnotowano 34 tysiące podmiotów z tej grupy. Ich działalność koncentruje się głównie w handlu, budownictwie, transporcie i usługach gastronomicznych. Udział małych przedsiębiorstw w PKB w roku 2005 wyniósł 23%, a wartość eksportu osiągnęła 1,5 mld dolarów

Otwarto międzynarodową wystawę "Opieka zdrowotna na Białorusi" na BelExpo/. Do stolicy Białorusi zjechało się ponad trzysta czołowych przedsiębiorstw z branży medycznej i farmaceutycznej z ponad 190 krajów świata. Oprócz wystawy zorganizowano szereg odczytów i konferencji, w której uczestniczyli producenci, lekarze, farmaceuci. Dzięki programowi rozwoju tego sektora gospodarki od paru lat zmniejsza się w zakupach udział produktów importowanych, które są stopniowo zastępowane przez krajowe odpowiedniki.

Restauracja mińskiej Arcykatedry Przenajświętszej Maryji Dziewicy w toku. W tym roku rozpocznie się drugi etap, w trakcie którego odnowione zostaną freski w nawach bocznych, rzeźby a także Kaplica św. Felicjana. Szczególnie cennym odnawianym zabytkiem są unikatowe malowidła z przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Na ten cel przeznaczone jest w tym roku niemal miliard rubli (1,5 mln zł). Z funduszu Programu Inwestycji Państwowych przeznaczone będzie 800 mln rubli (ok. 1,2 mln zł), a 160 mln rubli dołożą władze Mińska oraz Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi. Od Episkopatu Austrii otrzymano organy, które będą jednymi z najlepszych w Europie wschodniej. W ostatnim roku swego pontyfikatu papież Jan Paweł II ofiarował świątyni obraz Świętej Dziewcy.

Dwunasty Międzynarodowy Festiwal Jazzowy rozpoczął się w Mińsku. Muzycy z Rosji, Litwy i Białorusi będą grali przez trzy dni. W tym roku impreza upamiętnia dziewiędziesiąte urodziny Olega Lundstrema.

Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 4 kandydatów na urząd prezydenta. Oprócz obecnie urzędującego Aleksandra Łukaszenki zarejestrowano także Siergieja Gajdukiewicza, Aleksandra Kozulina, Aleksandra Milinkiewicza. Najwięcej podpisów poparcia dostarczył A. Łukaszenko - 1,9 mln. Pozostali kandydaci złożyli następujące ilości: Gajdukiewicz - 145 tys., Kozulin - 143 tys., Milinkiewicz - 183 tys.

Bank Białorusi wprowadzi nowe formy oszczędzania. Planowany system nakierowany jest na odnowę i modernizację substancji mieszkaniowej. Przez trzy do pięciu lat klient będzie odkładał środki na specjalnym koncie rekapitalizowanym co miesiąc. Po upływie uzgodnionego okresu klient będzie mógł wybrać zgromadzone środki oraz dodatkowo wziąć pożyczkę na preferencyjnych warunkach na cel związany z budownictwem.

16 lutego Litwini mieszkający na Białorusi obchodzili Święto Niepodległości.

Białoruskie Zakłady Metalurgiczne poszukują wykwalifikowanych pracowników w związku z nowymi zamówieniami. Dotychczasowa załoga po przeszkoleniu obejmie 4 na 6 wolnych stanowisk. Do obsadzenia pozostanie ponad 200 wolnych stanowisk pracy. Deficyt siły roboczej skłonił zarząd do szukania pracowników za granicą. Podpisano umowy szkoleniowe z wołgogradzką Fabryką Rur.

Fabryka samochodów ciężarowych MAZ Baltic wyprodukowała 180 pojazdów. Obiekt zlokalizowany jest w stolicy Litwy - Wilnie. Zakład o rocznej produkcji 750 wozów jest pierwszym obiektem przedsiębiorstwa MAZ zlokalizowanym na tereniem Unii Europejskiej dającym produkcję zgodną z normą EURO-3. Połowa dotychczasowej produkcji znalazła nabywców na Litwie, a także w Estonii, Bułgarii, Węgrzech, Czechach, Polsce i w Hiszpanii.

Koncern BelEnergo zainwestuje bilion rubli (1.5 mld zł) w tym roku. Środki zostaną wydane na rozbudowę elektrowni i elektrociepłowni w regionie Witebsk. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo zainwestowało 745 mld rubli w środki trwałe, co w ujęciu realnym było o 10% wyżsżą kwotą niż w roku 2004.

Fabryka samochodów ciężarowych MAZ zmienia asortyment. Przestarzały model MAZ-4370 zastąpiony zostanie przez nowej generacji MAZ-4371. Dzięki dobrej koniunkturze zakład na ten rok zarezerwował 100 mld rubli (ok. 150 mln zł) na modernizację ciągów technologicznych.

Mińska Fabryka Traktorów gotowa do produkcji kolejnego modelu ciągnika. Nowy model będzie najmocniejszym produkowanym na Białorusi. Napędzany będzie 450-konnym silnikiem. Wraz z wprowadzeniem nowego modelu przyjęto program modernizacji zakładu do 2010 roku. Planuje się wydać 680 mln dolarów, a docelowa moc produkcyjna osiągnie 75 tys. egzemplarzy rocznie.

Huta szkła kolorowego Elizowo modernizuje kolejne linie technologiczne. W ostatnich latach zainwestowano w modernizację 25 mln dolarów amerykańskich. Dzięki temu produkcja od 2002 roku zwiększyła się pięciokrotnie, a zakład zyskał międzynarodowy certyfikat jakości HASP. Obecnie 80% produkcji eksportowane jest do Rosji i na rynki Unii Europejskiej. Mimo modernizacji technologicznej i zmian zarządzania fabryka zwiększyła w tym czasie zatrudnienie z 850 do 950 pracowników. Początki zakładu sięgają roku 1913.

Białoruś gospodarzem rozgrywek Pucharu Davisa. W drugiej dekadzie lutego odbył się mecz (1/8 finału) między Białorusią a Hiszpanią. Młody tenisista Siergiej Tarasewicz przegrał z Davidem Fererem z Hiszpanii. Z kolei w meczu z Tommy Robred'em zwyciężył Władymir Wołczkow. To oznacza, że Białoruś awansowała to ćwierćfinału.

W lipcu koniec procesu odbudowy Kanału Augostowskiego. Oczekuje się, że dzięki odnowieniu infranstruktury zwiększy się ruch turystyczny między Polską a Białorusią. Na wiosnę planowane są zawody kajakowe, w których będą mogli wziąć udział polscy turyści.

Mińska Fabryka Traktorów wybuduje zakład w Uzbekistanie Proces budowlany ma rozpocząć się w tym roku. Fabryka będzie produkować pół tysiąca pojazdów rocznie. Niezależnie od inwestycji Uzbekistan zamierza kupić w tym roku w Białorusi dwa tysiące traktorów, a w 2007 r. - trzy tysiące.

Białoruś przymierza się do moratorium na karę śmierci W zeszłym roku wykonano dwa wyroki.

Fabryka MAZ dostarczyła nowy model autobusu lotniskowego. Pojazd testowany na lotnisku "Mińsk-2" zdolny jest przewieźć 122 pasażerów. Po udanych próbach znajdzie zastosowanie zarówno na lotniskach białoruskich, jak i rosyjskich.

W Białymstoku 7. lutego odbyły się rozmowy polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. W obradach uczestniczyli biznesmeni oraz prezydent Polskiej Izby Gospodarczej i przewodniczący Białoruskiej Izby Handlowej

Bank Białorusi otwiera placówkę w Chinach. Aktualnie Bank posiada trzy filie zagraniczne: w Rosji, Polsce i w Niemczech.

Gomel zyska halę koncertową na tysiąc widzów. "Kolejowy Pałac Kultury" budowany pod auspicjami Gomelskiej Regionalnej Filharmonii będzie największą tego typu budowlą w mieście. Na ten cel wydano 46 mld rubli (70 mln zł).

Grodno zyskało Park Technologiczny Nowe centrum będzie zajmować się pracami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi.

173 mld rubli (260 mln zł) planuje się wydać w bieżącym roku na modernizację gazowej sieci przesyłowej na Białorusi.

Mińskie metro wzbogacą dwie nowe stacje za sześć miesięcy. Ich budowę rozpoczęto w 2001 roku. Obecnie ukończono konstrukcje tuneli o długości 12 km i hal. Trwają prace wykończeniowe. Wnętrze stacji pokryte zostanie marmurem i granitem, a elemty dekoracyjne zostaną wykonane z metalu i ceramiki. Ocenia się, że oddanie nowej nitki zwiększy ruch o 60 tys;. pasażerów dziennie. Koszt wybudowania jednego metra bieżącego metra wyniósł 51 mln rubli (ok. 78 tys. zł).

Fabryka Lodówek "Mińsk" wyprodukowała dwudziestopięciomilionowy agregat 6 lutego br. Pierwsze egzemplarze wypuszczono 43 lata temu. W zeszłym roku z linii produkcyjnych zjechało ponad milion lodówek. Przeszło osiemdziesiąt procent z nich jest eksportowana.

Mogiliewska Fabryka Podnośników zakończyła modernizację linii produkcyjnych. Zainwestowano przeszło 7 mld rubli (ok. 11 mln zł), wymieniając całkowicie m.in. linię lakierniczą. Pozwoliło to obniżyć zużycie surowców i energii, a tym samym obniżyć koszty produkcji i ceny. Tylko w ostantnim roku unowocześniono dwanaścieprodukowanych modeli,a dziewięć z nich uzyskało certyfikaty do sprzedaży na rynku rosyjskim

Wymiana trolejbusów w Mińsku. Wszystkie zajezdnie ropoczęły projekt wymiany taboru. Dostawcami będą MAZ oraz BielKomunMasz. Tylko jedna z nich - zajezdnia nr 2 zakupi do czerwca w bieżącym roku 40 pojazdów. Wyniana jest związana z niespełnianiem przez wyeksloatowany tabor norm technicznych. Stwierdzono w nich nieprawidłowości w elektrycznej izolacji pokładu pasażerskiego od sekcji zasilania.

Fabryka Wagonów Mogiliew rozpoczyna produkcję pojazdów do transportu węglanu potasu. Mechanikę produkować będą zakłady Biełaz na rosyjskiej licencji. Jedynie opony i hamulce będą importowane.

W marcu koniec czwartego etapu oczyszczania rzek wokół Mińska. Od 2003 roku wydano na ten cel dziesięć i pół miliarda rubli. W ramach programu uregulowano gospodarkę wodno-ściekową i zrekultywowano grunty przemysłowe.

Deficyt budżetu państwa w roku 2005 wyniósł 0,2% PKB. Uzyskany wynik jest jednym z najlepszych w ostatnich kilku latach. Białoruś od dłuższego czasu wykazuje stałą tendencję do redukcji deficytu budżetowego, zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego.

STYCZEŃ

W regionie Gomel otwarto edukacyjne centra mulitmedialne. Trzy nowe placówki znajdują się przy lokalnych szkołach. Każda z nich została wyposażona w sprzęt multimedialny (w tym odtwarzacze DVD) i stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i wirtualnej biblioteki.

Fabryka Żarówek w Brześciu podjęła współpracę z Royal Philips Electronics. Kooperacja jest konieczna jeśli firma chce eksportować swoje wyroby na rynki Unii Europejskiej. W ramach współpracy zainstalowane zostaną nowe ciągi technologiczne pozwalające na produkcję sprzętu oświetleniowego bez użycia ołowiu. W tym celu wybudowano już nowy szklarski piec hutniczy. Ocenia się, że po modernizacji brzeska fabryka będzie jedynym producentem w krajach WNP spełniającym wymogi UE.

Francuzi inwestują w Brześciu. 2,5 mln euro wyniesie nowa inwestycja przedsiębiorstwa "Cerap" w specjalnej strefie ekonomicznej. Firma będzie produkować pojemniki z stali nierdzewnej na piwo i chemikalia.

Łukojl planuje zainwestować 600 mln $ na Białorusi w ciągu najbliższych trzech lat. Kwota ta ma być między innymi zainwestowana w kooperacji z państwowym białoruskim przedsiębiorstwem Naftam.

Zwiększenie nakładów na eliminację skutków katastrofy w Czarnobylu zapowiadają władze w Mińsku. Zgodnie z programem w ciągu pięciu najbliższych lat wydane zostanie ok. 3,3 bln rubli (ok. 5 mld zł) na rekultywację skażonych terenów i ich rewitalizację społeczno-ekonomiczną. Blisko połowę kwoty planuje się wydać na posiłki w szkołach, rehabilitację i wypoczynek dla dzieci. 30% sumy obejmą wydatki na środki zapobiegania promieniotwórczemu skażenu. Planowana kwota przewyższa o 40% sumy wydatkowane w ostatnich pięciu latach. W ciągu 20 lat wydano na ten cel 18 mld USD. Wybudowano centrum medyczne, kilkadziesiąt szpitali wyposażono w stosowny sprzęt. a dzięki podjętym działaniom od roku 2000 rejestrowane dawki promieniowania w żywności zmniejszyły się dwunastokrotnie.

330 mln rubli wydano na program migracji zarobkowej w 2005 r. Środki te przeznaczone są dla rodzin dotkniętych bezrobociem, które pragną przenieść się w inne rejony kraju, gdzie znalazłyby zatrudnienie. Z tej formy pomocy państwowego programu wspierania zatrudnienia skorzystało w ubiegłym roku 240 rodzin. Przeciętna kwota pomocy przekroczyła równowartość dwumiesięcznych średnich wydatków gospodarstwa domowego.

Nowe połączenie kolejowe Gomel-Mińsk. Białoruskie Koleje Państwowe otworzyły nowe ekspresowe połączenie między oboma regionami. W skład nowego taboru wchodzi nowoczesna lokomotywa dieslowska oraz wygodne przedziałowe wagony, w których znajdziemy telewizory LCD z zestawami słuchawkowymi, urządzenie przywołujące konduktora, służby porządkowe (policję) lub medyczne. Pociąg również posiada bar, a wagony pierwszej i drugiej klasy wyposażone będą w wyświetlacze pokazujące trasę przejazdu i inne użyteczne informacje dla podróżnych.

Zakłady telewizyjne Horyzont przedłużyły trzeci raz świadectwo ISO 9000. Fabryka otrzymała certyfikat sześć lat temu. Dokument potwierdza spełnienie przez przedsiębiorstwo najwyższych norm produkcji i zarządzania.

Wdrożono jednolity krajowy numer alarmowy. W przypadku zagrożenia życia wystarczy wybrać numer "01" a system połączy z dyspozytorem obsługującym dany teren.

Przedsiębiorstwo Nodwig zaprojektowało silnik elektryczny pracujący w ekstrymalnych warunkach. Maszyna przeznaczona jest do pracy w temperaturze do -60 stopni Celsjusza. Produkt znajdzie zastosowanie na platformach wiertniczych Gazpromu w rejonie Wysp Szetlandzkich. Firma w swej ofercie posiada ponad 30 standardowych modeli i specjalizuje się w nietypowych konstrukcjach na zamówienie

W regionie Mińska powstaną nowe schroniska dla samotnych starszych osób oraz niepełnosprawnych. Planuje się powołać ogólem 16 takich placówek. Zapewnią one miejsce zamieszkania, wyżywienie, opiekę zdrowotną. Centra zostaną zlokalizowane w sąsiedztwie obszarów o wysokim odsetku ludności w wieku starczym.

Nowy rok - nowa ulga podatkowa. Od 1 stycznia 2006 zwolnieniu z podatku od czynności cywilno-prawnych uległa sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych. Ulga nie jest uzależniona od okresu posiadania rzeczy. Jedynym warunkiem uzyskania zwolnienia jest dokonanie danej sprzedaży nie częściej niż raz na pięć lat. Stawki podatku dochodowego nie uległy zmianie i wynoszą: 9, 15, 20, 25 and 30%.

Przedsiębiorstwo Integral rozpoczyna produkcję układów scalonych dla samochodów. Produkty zostały zaprojektowane przez inżynierów firmy. Integral jest wiodącym europejskim producentem podzespołów i komponentów elektronicznych dla komputerów i odbiorników telewizyjnych. Większość produkcji jest eksportowana, głównie do Chin. W Shanghaju firma ma swoje przedstawicielstwo od kilku lat.

4% podatników złożyło zeznania podatkowe. Na Białorusi obowiązek rozliczania się z US i składania deklaracji podatkowej spoczywa na osobach uzyskujących dochody z kliku źródeł oraz gdy suma osiągniętego rocznego dochodu znacznie przekracza średnią krajową. W roku 2005 kwota graniczna wynosiła 6.169.920 rubli.

Hotel "Mińsk" zdobywa międzynarodową nagrodę w kategorii najlepszego hotelu na Białorusi w corocznym rankingu "World Travel Award 2005". Po raz pierwszy w historii Białorusi nagrodę otrzymała placówka z tego kraju. Nie jest to jedyna nagroda, jaką otrzymał "Mińsk". W konkursie "Liderów Przemysłu Turystycznego" uhonorowany został Złotą Koroną za najwyższą jakość usług.

Białoruś i Litwa ułatwiają ruch przygraniczny. Od 8 stycznia rezydenci wybranych miejscowości przy przejsciach granicznych będą mogli przekraczać granicę w uproszczonej procedurze celnej

Gomel ma nowy obiekt sportowy. Oddano go do użytku przy Pałacu Śniegu. Kryta konstrukcja o powierzchni 3000 m kw. będzie w stanie pomieścić pięć kortów do tenisa lub zamiennie halę do gry w piłkę. Na zewnątrz budowane jest pięć dodatkowych kortów tenisowych. Zespół sportowy będzie dostępny zarówno dla zawodowej kadry sportowej, jak i dla ogółu ludności.

Fabryka Horyzont rozpoczyna produkcję telebimów. Dotychczas wszystkie reklamowe projektory uliczne były sprowadzane z zagranicy. Konstrukcja jego oparta jest o duże multikolorowe fotodiody (tzw. LED TV set). W 2006 roku zakład planuje modernizację 90% produkowanych wyrobów. Telewizory otrzymają nowe wzory użytkowe, produkcja odbiorników o przekątnej powyżej 25" zostanie podwojona, a ceny telewizorów LCD zostaną obniżone. Fabryka prowadzi intensywną modernizację parku maszynowego. W zeszłym roku łącznie unowocześniono 10 tys. m kw. ciągów technologicznych. Przedsiębiorstwo produkujące szeroki asortyment artykułów gospodarstwa domowego zamierza otworzyć sieć supermarketów.

560 tys. dzieci jest objęte systemem pomocy finansowej. Na Białorusi rodzice otrzymują zasiłki porodowe przez pierwsze trzy lata. Wydatki z tym związane w ciągu ostatnich pięciu lat zostały zwiększone przeszło dziewięciokrotnie.

Podsumowano pilotażowy program znoszenia barier archiktektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Realizowany w Grodnie projekt przyniósł pierwsze efekty. W piętnastu placówkach handlowych i jednostkach służby zdrowia zbudowano odpowiednie podejścia i wyposazono w urzędzenia dla niepełnosprawnych. Na wybranych skrzyżowaniach zainstalowano sygnalizację świetlną z sygnałem dźwiękowym.

Przedsiębiorstwo GomSelMasz zdobywa kontrakt na dostawy do Argentyny. Kontrakt ustanawia dostawę maszyn do zbioru plonów na lata 2006-2010.

Grodno ma budżet na 2006 rok. Planowane wydatki wyniosą 200 mld rubli (tj. ok. 300 mln zł). Niemal połowa środków przeznaczona zostanie na edukację, blisko 30% na opiekę zdrowotną, gospodarkę komunalną i transport. W tym ostatnim wypadku planuje się wydać 25 mld rubli (38 mln zł) na nowy tabor.

Bank Białorusi wyemitował po raz pierwszy w swej historii karty mikrochipowe EMV VISA.Data pierwszej publikacji: 31.1.2006
Data ostatniej aktualizacji: 19.1.2008

 Spis rzeczy   O mnie   Kontakt pocztowy   Księga gości   Odnośniki   Historia 

ciborowski.host247.pl
Strona internetowa istnieje od 29.7.2000r. Ostatnia aktualizacja: 13.2.2019
Strona nie używa cookies