Płace w polskiej gospodarce w roku 2007 w przekroju zawodów

Materiał wideo przedstawiający wynagrodzenia w przekroju zawodów.

Część pierwsza - handlowy i technicy

Część druga - pracownicy budownictwa i przemysłuDostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 1.11.2008