Po co nam ZUS?

Prezentacja wideo na youtube na temat okoliczności historycznych, społecznych i ekonomicznych powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pod względem treści publikacja jest zbliżona do artykułu pt. "Ubezpieczenia społeczne ZUS w firmie - przekleństwo czy konieczność?".Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 18.11.2007