Po co jest płaca minimalna?

Miniwykład omawiający zalety dla gospodarki z wprowadzenia i utrzymania wynagrodzenia minimalnego. Pod względem treści publikacja jest zbliżona do artykułu pt. "Czy potrzebna nam płaca minimalna?".Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 1.11.2008