Opus Dei - diabeł w owczej skórze

Tuż przed wigilią Bożego Narodzenia (przyp. w 2001r), papież Jan Paweł II podpisał dokumenty, które rozpoczynają proces kanonizacji Josemarii Escrivy de Balaguery - katolickiego księdza i założyciela sławetnej "Opus Dei". W 1992r Balaguer został beatyfikowany, co wywołało olbrzymią falę protestów w całym świecie, ale największe nasilenie miały one w Hiszpanii, kraju założenia organizacji.

Opus Dei powstało w 1928r za sprawą Balaguery i trzech członków frankistowskiego rządu w Hiszpanii, ale dopiero w 1950r dostało aprobatę Watykanu. W 1982r w wyniku działań papieża, naszego rodaka, organizacja ta stała się "personalną prałaturą", co oznacza, że jest ona niezależna od biskupstw państw narodowych i podlega bezpośrednio papieżowi. Organizacja ta nie korzysta z "typowego" kleru zakonnego i świeckiego, lecz przygotowuje własnych księży. Oficjalnym celem działania jest, mówiąc oględnie, uświęcenie życia osób świeckich. Do podstawowych zadań członków Opus Dei należą: poszukiwanie świętości poprzez usilne kształcenie religijne, intensywne życie duchowe, praktyki ascetyczne i apostolstwo. Ich życie duchowe obejmuje codzienną obecność na mszy i komunię, godzinę osobistej modlitwy, lekturę religijną, odmawianie różańca oraz przeprowadzanie rachunku sumienia. Ponadto obowiązkowe są raz do roku miesięczne rekolekcje i kilkudniowe odosobnienie. Opus Dei prowadzi ośrodki kształcenia zawodowego, domy studenckie, ośrodki wychowawcze. Do organizacji wstępuje się w wieku co najmniej 18 lat, lecz "przygotowanie" do uczestnictwa obejmuje już kilkuletnie dzieci. Głownym miescem werbunku są koła różańcowe oraz tzw. Oazy. Skutki werbowania dzieci w postaci chorób psychicznych, samobójstw wywołały olbrzymią falę protestów, najpierw w Hiszpanii, potem we Włoszech. Organizacja ma charakter hierarchiczny. Świeccy członkowie nierzadko tworzą komuny. Małżonkom nie wolno się do siebie fizycznie zbliżać, za wyjątkiem potrzeby spłodzenia potomstwa. Członkowie tej organizacji mają za zadanie przeniknąć niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i tam wdrażać społeczną naukę kościoła. Dotyczy to przede wszystkim władzy państwowej.
Teoretycznie Opus Dei utrzymuje się z datków, lecz znane są powiązania z dużymi aferami gospodarczymi. W latach 80. członkowie "Dzieła Bożego" wchodzący w skład rządu i rady nazorczej Banku Centralnego tak namiętnie wspomagali publicznymi pieniędzmi swą organizację, że Bank-emitent miał poważne kłopoty finansowe. Podobne problemy wystąpiły w przypadku Banku Watykańskiego. W wyniku przeprowadzonego śledztwa, kilka osób tej organizacji odsiadywało wieloletnie wyroki. Dobrze znana jest równoież działalność członków Opus Dei we władzach Meksyku, Peru, Brazyli. W wyniku ich działalności, przy bezpośrednim wsparciu papieża, ponad 100 mln ludzi państw latynoskich popadło w skrajną nędzę. Z tamtejszą władzą i organizacją byli związani czołowi biskupi. Przeciwko Opus Dei, jak i bliźniaczej organizacji - Lumen 2000, wystąpili księża i wierni głoszący "teologię wyzwolenia". Tak więc, konflikt między wiernymi, a organizacją i hierarchią kościelną przebiega na wielu płaszczyznach - teologicznej, moralnej, wreszcie ekonomicznej.
W Polsce Opus Dei rozpoczęło działalność w 1989r w Szczecinie.

Organizacje, takie jak Opus Dei, Lumen 2000, czy dawniejsza Akcja Katolicka, nie są jawne. Odmienne materiały szkoleniowe prezentuje się prasie, członkom niezaangażowanym, a odmienne - włączonym w społeczność i aktywistom. Ich zadaniem jest podstępne i niejawne przekształcanie życia społecznego w kierunku państwa wyznaniowego. Dziwi zatem fakt, że Jan Paweł II, mimo ogromnych i głośnych protestów z kół zarówno świeckich, jak i kościelnych, forsował na świętego Jose Escrivę.

Szersze informacje nt zagrożeń można znaleźć na stronach The Opus Dei Awareness Network, Inc. (ODAN). Jest to międzynarodowe stowarzyszenie, którego celem jest szerokie informowanie o rzeczywistej działalności Opus Dei. Niesie pomoc ofiarom. Strona wykonana w języku angielskim i hiszpańskim.

Data publikacji na lewica.pl: 26.12.2001
Data publikacji na stronie domowej: 8.4.2002

 Spis rzeczy   O mnie   Kontakt pocztowy   Księga gości   Odnośniki   Historia 

ciborowski.host247.pl
Strona internetowa istnieje od 29.7.2000r. Ostatnia aktualizacja: 13.2.2019
Strona nie używa cookies