Gospodarka PRL-u
Jak to było naprawdę?
Obrót towarowy

Pierwsza z cyklu audycja o gospodarce Polski Ludowej. W tym miniwykładzie jest mowa o mechanizmie obrotu produktamiDostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 20.11.2007