Jak kościół rzymskokatolicki fałszuje Biblię?

Czy można sobie wyobrazić, że główny nurt chrześcijaństwa, który jest reprezentowany przez Kościół Rzymskokatolicki, może bazować na sfałszowanym Słowie Bożym? Niniejszy minicykl przedstawia w zarysie główne problemy i fałszerstwa występujące w Biblii katolickiej

Część I - Stary Testament.

Link do klipu wysokiej jakości.

Część II - Nowy Testament.

Link do klipu wysokiej jakości.


Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: ThorsupremecommanderData publikacji: 1.11.2008