Jak można stać się w Polsce bogatym?

Materiał wideo o tym z czego bierze się bogactwo, jak je skutecznie mierzyć i dlaczego tak niewielu w kapitalizmie dorabia się jakiegokolwiek majątkuDostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 1.11.2008