Expose demagoga Tuska - komentarz
o służbie zdrowia i emigrantach

krytyczna analiza expose premiera Tuska, w którym poruszył on tematykę służby zdrowia i emigrantów.

O emigrantach:

O służbie zdrowia:


Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 23.11.2007