Kontrowersje wokół chrześcijańskiej przedmałżeńskiej czystości seksualnej
w ujęciu biblijnym i w tradycji

Tekst poszedł do poważnych poprawek, uzupełnień i reedycji. Ukaże się ponownie prawdopodobnie pod koniec roku 2016. Chcę w nim zawrzeć metodologię i źródła, którymi się posłużyłem do ustalenia swego stanowiska. Data pierwszej publikacji: 29.5.2001
Data aktualizacji: 25.1.2009