Gospodarka PRL-u
Jak to było naprawdę?
system cen

Druga z cyklu audycja o gospodarce Polski Ludowej. W tym miniwykładzie jest mowa o mechanizmie ustalania cen produktów, towarów i usług.Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 27.11.2007