Gospodarka PRL-u
Jak to było naprawdę?
Centralne planowanie

Trzecia z cyklu audycja o gospodarce socjalistycznej Polski Ludowej. W tym miniwykładzie jest mowa o mechanizmach centralnego planowania, koordynacji planów i metodach sterowania przedsiębiorstwami.Dostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 1.11.2008