A co ty wiesz o PRL?
Badanie ankietowe młodzieży

Materiał obrazujący porażające skutki prawicowej indoktrynacji prowadzonej przez massmedia i ośrodki edukacyjne w III RP takie jak IPNDostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 29.11.2007