PRL - ludzie chcą upamiętnić Edwarda Gierka

Prezentacja wideo na youtube przedstawiająca wypowiedzi z cyklicznej audycji pr. III radia pt "Za a nawet przeciw"; głosy za upamiętnieniem postaci Edwarda GierkaDostępne są również inne prezentacje na koncie youtube: Thorsupremecommander

Data publikacji: 4.1.2008