Strona domowa Tomka Ciborowskiego
English Readers go here


Witam serdecznie!


Wszystkim tym, którzy odwiedzają po raz pierwszy moją stronę pragnę przybliżyć nieco jej specyfikę. Pisuję artykuły i opracowania o różnorodnej tematyce. Podejmują one problematykę związaną z religią, medycyną, psychologią, socjologią, ekonomią a także techniką. Większość z nich stanowi uzupełnienie jakościowe treści programów radiowych i telewizyjnych. Jakościowe, bowiem ukazują punkty widzenia, które z nieznanych powodów nigdy nie ujrzały światła dziennego.
Dostępne poniżej artykuły nie zawsze oddają aktualny stan moich przekonań na dany temat. Wraz z wiekiem człowiek nabywa nowych doświadczeń, szerszej wiedzy i pod ich wpływem modyfikuje swoje poglądy. Dziś, po paru latach wiele tekstów napisałbym zupełnie inaczej, choć główne tezy i argumentacja pozostałyby zapewne niezmienione.

Życzę przyjemnej lektury.

Nowości i zapowiedzi:

13.2.2019
zmiany techniczne


Wskazówka:
Sprawdzianem poprawności transferu plików jest widoczny niebieski pasek menu na samym końcu każdego tekstu.


Spis tematyczny:

 
Zdrowie
Ekonomia
Społeczeństwo
Religia
Media
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Technika i komputery
 Zdrowie

Walka z nadwagą (aspekt dietetyczny) 83 KB
Opracowanie omawiające najważniejsze elementy diety odchudzającej, w tym przyczyny otyłości, niebezpieczeństwo odchudzania, motywacja, zestawienie kaloryczne produktów żywnościowych, przykładowe diety i jadłospis, a także kalkulator kalorii

Walka z nadwagą (aspekt psychologiczny) 32 KB
Treść skupiona jest wokół emocjonalnych przyczyn otyłości i sposobów rozwiązywania tych problemów. Tekst omawia różnorakie mechanizmy psychologiczne, typowe kłopoty wszystkich nałogowców (nie tylko obżartuszków)

Dlaczego samotni? 64 KB
Dogłębne ministudium samotności, w którym omawiam przyczyny, źródła oraz bariery wychodzenia z tego stanu.


 Ekonomia

Jak można stać się w Polsce bogatym?
Prezentacja youtube nt przyczyn i źródeł bogactwa.

"Płace w polskiej gospodarce w roku 2007 w przekroju zawodów "
Prezentacja youtube nt płac i ich dynamiki.

"Krótka przypowieść o kapitalistycznym wolnym rynku "
Artystyczny klip wideo na youtube o socjalizmie

"Po co jest płaca minimalna?"
Prezentacja wideo na youtube

Po co nam ZUS?
Prezentacja wideo na youtube

Co z tą Białorusią 13 KB
Krótkie spojrzenie na przemiany gospodarki białoruskiej za rządów Łukaszenki

Pensja to nie jałmużna 10 KB
Tekst o niskich i wysokich wynagrodzeniach w polskiej gospodarce

Garść danych o Białorusi
Biuletyn informacyjny zawierający informacje z życia społecznego i gospodarczego na Białorusi

"Przedsiębiorcy - hamulec mobilności zawodowej polskich pracowników" 11 KB
Tekst o przyczynach niskiej mobilności pracowników w Polsce.

"Produktywność jako czynnik kształtujący wysokość wynagrodzenia 22 KB
Dlaczego nasze pensje nie mogą być wyższe? Czy winni są przedsiębiorcy, rynek a może leniwi pracownicy? Referat omawiający ważniejsze aspekty wydajności pracy. Omówione zostały następujące czynniki: płynny i zasobny rynek konsumencki, podział dochodu narodowego, warunki naturalne, siła robocza i jej jakość, postęp techniczny, uzbrojenie, mechanizacja i automatyzacja pracy, organizacja pracy podział, specjalizacja pracy, standaryzacja produktów pracy

Sprawiedliwy podział dochodu narodowego w służbie walki z bezrobociem 59+15 KB
Opracowanie w formie przystępnego opisu słownego, matematycznego i statystycznego przedstawia szkody, jakie wyrządza wadliwy podział PKB oraz korzyści, które płyną z sprawiedliwego podziału. (Tekst zawiera 4 tabele w postaci grafiki, będące integralną częścią opracowania, proszę więc zgrywać jako "complete web page", "html with images,graphics", "strona sieci web, kompletna")

Czy potrzebna nam płaca minimalna? 14 KB
Minitraktat w obronie płacy minimalnej.

Ocena rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w latach 1989-2002 25 KB
Jest to syntentyczne i skrótowe ujęcie najważniejszych zmian, jakie zaszły w naszym kraju od roku 1989. Analiza ma charakter statystyczny.

Czy rynek może zbawić Polskę? 14 KB
Jestem przekonany, że Polsce B potrzebne jest ogólnospołeczne, gospodarcze programowanie i planowanie. Tekst uzasadnia to stanowisko.

Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy cz. I 106 KB ZIP (obie części)
Artykuł, w którym w przystępny sposób wyjaśniam meandry kapitalistycznej gospodarki, przyczyny ubożenia ludzi pomimo wzrostu gospodarczego, polemizuję też z tezami lansowanymi przez liberałów m.in. prof. Balcerowicza.

Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy cz. II 107 KB
Artykuł analizujący czynniki, które się przyczyniły do sukcesu gospodarczego i społecznego krajów "cichej rewolucji" w zestawieniu z Ameryką Łacińską - krajami zniszczonymi przez liberalnych doradców z Banku Światowego.

Czy polskiemu hutnictwu grozi upadek? - prof. Stanisław Piasecki 22KB
Przedruk referatu prof. Piaseckiego o kondycji rodzimego hutnictwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, który zaadoptowałem dla lewica.pl

Bogactwo w doktrynie liberalnej i chrześcijańskiej 7 KB
Tekst z opracowania pt " Ministudium nad antynomią liberalizmu i chrześcijaństwa"

Bieda w doktrynie liberalnej i chrześcijańskiej 28 KB
Tekst z opracowania pt "Ministudium nad antynomią liberalizmu i chrześcijaństwa"

Wolność w doktrynie liberalnej i chrześcijańskiej 10 KB
Tekst z opracowania pt "Ministudium nad antynomią liberalizmu i chrześcijaństwa"

Stosunek do pracowniczego wynagrodzenia w doktrynie liberalnej i chrześcijańskiej 10 KB
Tekst z opracowania pt "Ministudium nad antynomią liberalizmu i chrześcijaństwa"

O odpłatności za szkołę słów kilka... 13 KB
Czy jest możliwa do zrealizowania w Polsce pełna odpłatność za nauczanie szkolne? Oto opracowanie, które próbuje rozstrzygnąć tą kwestię.

O odpłatności za szkołę słów kilka - komentarze czytelników 88 KB
Dokument, który nie pozostawia złudzeń co do poziomu wiedzy zwolenników wolnego rynku.

Ubezpieczenia społeczne ZUS w firmie - przekleństwo czy konieczność? 35 KB
Jakim naprawdę ZUS jest cieżarem w firmie? Jaka będzie emerytura z funduszy emerytalnych? Co by się stało, gdyby zlikwidować ZUS? Na te i inne pytania próbuję odpowiedzieć w powyższym opracowaniu.

Dlaczego Zachód jest bogaty a Polska biedna?121 KB
Obszerna, wielopłaszczyznowa analiza przyczyn biedy i bogactwa ze szczególnym uwypukleniem sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w XX wieku. Duży nacisk położyłem na ukazanie, że rozwój jest wielowątkowym procesem, w którym poszczególnych kolejnych etapów nie można przeskoczyć. Tekst pisany przystępnym językiem, zawiera fakty niewygodne dla pewnych środowisk ekonomistów i polityków. Odpowiada na pytania, "czy moglibyśmy dziś być bogaci, gdybyśmy po wojnie poszli drogą kapitalizmu?"


 Społeczeństwo

Tybet - prawda, która boli
Wstrząsający materiał, który demaskuje tybetański system kastowy z okresu rządów Dalaj Lamy.

Ludzie chcą upamiętnić Edwarda Gierka
wypowiedzi z cyklicznej audycji pr. III radia pt "Za a nawet przeciw"; głosy za upamiętnieniem postaci Edwarda Gierka

Socjalizm żyje w sercach ludzi
Anty liberalny i pro socjalistyczny klip filmowy dedykowany idei socjalizmu,

Expose demagoga Tuska - komentarz
Audycje na youtube dotyczące wystąpienia premiera w temacie służby zdrowia i emigrantów

Kościoły w dobie kapitalistycznej Polski 13 KB
Czy postawa kościołów w kapitalizmie jest biblijna? Skąd bierze się ten pociąg do pieniędzy? Skąd akceptacja zła?

Wybory parlamentarne 2005 20 KB
Tekst na temat kondycji demokracji w Polsce i przyczynach niskiej frekwencji w wyborach.

Środowiska homoseksualne a społeczeństwo 75 KB
Wszechstronne opracowanie traktujące o homoseksualizmie, jego przyczynach, skutkach społecznych oraz relacji Kościół - homoseksualiści.

Kształcenie ustawiczne jako wzorzec edukacji w gospodarce wolnorynkowej 20 KB
Artykuł polemiczny omawiający problemy młodych ludzi na rynku pracy w aspekcie wymogu wyższego wykształcenia.

Apel do Inżynierów i Techników budownictwa 22 KB
Materiały pochodzące z sympozjum z 9.11.2001r w Katowicach o "funkcjonowaniu Izb Inżynierów Budownictwa, w świetle ustawy z dnia 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów" wraz z komentarzem

Moje wiadomości z lewica.pl 128 KB
Zbiór tekstów informacyjnych, które zredagowałem dla portalu lewica.pl. Absolutnym hitem była notka informacyjna, w której przytaczam wypowiedź Balcerowicza o nastaniu w Polsce po 1989 najlepszeogo od 300 lat okresu! czy szokujące informacje o skali biedy w USA

Dlaczego jestem przeciwny przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej? 17 KB
Krótki felieton wyjaśniający moje obawy i negatywne stanowisko odnośnie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Polska bieda A.D.2002 6KB
"Omówienie porażającego raportu GUS nt warunków życia gospodarstw domowych w Polsce w roku 2002.

Oblicze polskiego antykomunizmu 26KB
Jest to felieton obrazujący poziom moralny tych, którzy nazywają siebie antykomunistami. To felieton o ślepej nienawiści i skrajnej nietolerancji prowadzącej do aktów agresji słownej i fizycznej, której padłem ofiarą.

Lewica w pytaniach i odpowiedziach 26 KB
Tekst rozwiewa wiele narosłych mitów i nieporozumień. Odsłania kanon wartości lewicy, odpowiada na kwestie ekonomiczne, światopoglądowe, społeczne.

"Przyganiał kocioł garnkowi". Spór o krytykę Białorusi 24 KB
Tekst polemiczny, w którym rozstrzygam o moralnym prawie polskich polityków do krytyki drogi obranej przez A.Łukaszenkę


 Religia

Refleksje nad ochroną życia poczętego i aborcją
Obszerniejszy tekst, w którym analizuję możliwe interpretacje biblijne tego zagadnienia. Ukazuję podstawowe prawdy biblijne konieczne przy analizie tego typu zjawisk społecznych. Pokazuję niedostatki teologii i postaw ruchu pro-life.

Biblijny rozwód
Krótki tekst na temat chrześcijańskich rozwodów. Tekst polemizuje z niektórymi rozpowszechnionymi w kościołach i zborach tezami.

Jak kościół rzymskokatolicki fałszuje Biblię?
Dwa wykłady wideo, w którym przedstawiona jest problematyka fałszerstw dokonanych przez teologów i hierarchów katolickich.

Kontrowersje wokół chrześcijańskiej przedmałżeńskiej czystości seksualnej w ujęciu biblijnym i w tradycji 310 KB
Czy chrześcijanie mają prawo chodzić na randki? Czy mają prawo się tulić, dotykać? Co to jest syneis? Skąd wzięła się współczesna chrześcijańska etyka seksualna?

Opus Dei - diabeł w owczej skórze 5 KB
Króciutki tekst o Opus Dei.

Wartości najwyższe w doktrynie liberalnej i chrześcijańskiej" 7 KB
Tekst z opracowania pt " Ministudium nad antynomią liberalizmu i chrześcijaństwa "


 Media

Rzeczpospolita skąpców 4 KB
Artykuł, w którym polemizuję z Elizą Michalik co do udziału "socjalu" w polskim PKB

Syty głodnego nie zrozumie 4 KB
Artykuł, w którym polemizuję z Elizą Michalik co do roli liberalnej filantropii

Fałszerstwa Wildsteina nt warunków życia w PRL i III RP 29 KB
Artykuł, w którym odkrywam błędy, przekłamania, a nawet manipulacje, który znalazły się na łamach Rzeczposplitej w komentarzu p. Wildsteina

Fałszerstwa Gazety Wyborczej nt warunków życia w PRL i III RP 35 KB
Otwarty list protestacyjny w formie analizy błędów, przekłamań, a nawet manipulacji, które znalazły się na łamach Gazety Wyborczej w artykułach dotyczących PRL. Wśród sygnatariuszy są m.in. dr Piotr Żuk, prof. dr hab. Sławomir Grzegorz Kozłowski, dr hab. Bruno Drweski.

W obronie ekonomii przed liberałami 19 KB
Tekst, w którym analizuję ekonomiczną działalność "edukacyjną" liberałów


 Polska Rzeczpospolita Ludowa

Gospodarka PRL-u - jak to było naprawdę? - centralne planowanie
Prezentacja wideo na youtube

A co ty wiesz o PRL? Badanie ankietowe młodzieży
Prezentacja wideo na youtube obrazująca porażające skutki prawicowej indoktrynacji prowadzonej przez massmedia i ośrodki edukacyjne w III RP

Gospodarka PRL-u - jak to było naprawdę? - system cen

Prezentacja wideo na youtube

Gospodarka PRL-u - jak to było naprawdę? - obrót towarowy
Prezentacja wideo na youtube

Lasery z Polski Ludowej 10 KB
Opracowanie ukazujące dorobek naukowy i przemysłowy PRL-u w zakresie optyki laserowej

IPN i aborcją się zajął 9 KB
Krótki tekst polemiczny dotyczący sposobu opisywania spraw przez biuletyn IPNu

W szponach współczesnej propagandy. Kościół Katolicki i jego położenie w PRL 9 KB
Tekst polemiczny, w którym kwestionuję przedstawianie KK w pozycji ciemiężonego

Polska Rzeczpospolita Ludowa na tle II i III Rzeczpospolitej. 401 KB ZIP
Opracowanie omawiające sukcesy i porażki PRL, odsłaniające kulisy kryzysu gospodarczego lat 1977-1983. Porównanie warunków życia rodzin III RP i PRL.

Manipulacja i indoktrynacja młodzieży szkolnej lat 90. 109 KB
Czy można uwierzyć, że w wolnej Polsce po 1989r w podręcznikach nadal zakłamuje się historię? Oto opracowanie, które na przykładzie dziejów PRL odsłania kilkadziesiąt kłamstw i manipulacji

Mikroalbum PRL 12+150 KB
Już 18 zdjęć ukazujących przedmioty codziennego użytku oraz miejscowości z czasów PRL

22 lipca - reminiscencje PRLu 36 KB
Moje osobiste wspomnienie Polski Ludowej widzianej oczami dziecka i nastolatka.


 Technika i komputery

Przygody z komputerami: modernizacja 71 KB
Krótki poradnik modernizacji starszych komputerów wraz z felietonem dotyczącym wydajności Radeona 8500LE.

Łatka dla układów VIA Apollo Pro 133
Poprawka dla układów VIA 691/693 - Apollo Pro 133 pozwalająca na podniesienie wydajności systemu o 200% pod DOS, Windows 95/98. Spis rzeczy   O mnie   Kontakt pocztowy   Księga gości   Odnośniki   Historia 

ciborowski.host247.pl
Strona internetowa istnieje od 29.7.2000r. Ostatnia aktualizacja: 13.2.2019
Strona nie używa cookies